"Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k (WPCleaner v1.33 - 1 anlam ayrımı bağlantısı düzeltildi - Resmi Gazete)
# '''Konut Kredileri:''' 2985 sayılı kanun çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılan anlaşma hükümlerine göre bankaların kendi kaynaklarından hazır konut alan kişilere açtıkları bireysel krediler ile ipoteğe dayalı bireysel konut kredileri ve konut sektörünü kredilendirmeye yetkili Kamu İktisadi teşebbüsü (KİT) statüsündeki bankaların kendi mevzuatları çerçevesinde açmış oldukları krediler.
# '''Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacaklar:''' Finansal kiralamaya yetkili kuruluşların yaptıkları finansal kiralama sözleşmelerinde doğan alacaklar.
# '''İhracat İşlemlerinden Doğan Alacaklar:''' Bankalar ve ÖFK’ların fiilen ihracatta kullandırdıklarıkredilerkullandırdıkları krediler ile factoring işlemleri yapan anonim ortaklıklarca temellük edilen ihracat karşılığındaki belgeye dayalı alacaklar.
# '''Diğer Alacaklar:''' Bankalar dışındaki, mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan anonim ortaklıklar ile özelleştirme kapsamına alınanlar dahil olmak üzere KİT’lerin müşterilerine yaptıkları taksitli satışlardan doğan, senede bağlanmış alacaklar.
# [[Tarım Kredi Kooperatifleri]] aracılığıyla verilen bireysel kredilere ilişkin olarak T.C. [[Ziraat Bankası]]’nın senede bağlanmış alacakları.
# Türkiye [[Halk Bankası]]’nca [[esnaf]] ve sanatkarlarla küçük işletmelere açılan ihtisas kredileri.
 
VDMK’nın ihracı iki şekilde yapılmaktadır; kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacaklar karşılığında doğrudan ve devradıklarıdevraldıkları alacakları karşılığında dolaylı olarak. Bankalar gerek doğrudan ve gerekse dolaylı ihraç yapabilirken, finansal kiralama şirketleri yalnız kendi alacakları, genel finans ortakları da yalnızca devraldıkları alacaklar karşılığında VDMK çıkarabilir. Çıkarılacak VDMK’nın nominal değer toplamı, her bir tertip için, bu tertibin dayalı olduğu alacakların ihraç tarihindeki toplam tutarının % 90’ını aşamayacaktır.
 
[[Kategori:İktisat terimleri]]
2.627

değişiklik