"Enformasyon" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzen
(taslak değil)
k (düzen)
'''Enformasyon''' (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş [[bilgi]] parçasıdır. Derleme süreci [[ölçme|ölçüm]], [[deney]], [[gözlem]], [[araştırma]] ya da [[haber]] toplama (istihbarat) bulgularının özetlenmesi biçimini almaktadır. Bulgular, onların biçimlendirilmesi ve sunulmasında kullanılan sembollerin genel olarak kabul görmüş bir yaklaşımla yorumu ile anlamlandırılmaktadır.
 
Belirli bir konuda zamanla biriken enformasyon, ayıklanıp sınıflandıktan ve düzenlendikten sonra, genelliği ölçüsünde bilgiye dönüşmektedir. Bu açıdan, enformasyon özel bir konunun anlaşılmasına ya da özel bir problemin çözümüne hizmet ederken, bilgi görece daha genel bir konunun anlaşılması veya belirli türden problemlerin tümünün çözülmesi için kullanılmaktadır.
 
== Enformasyon kavramının kullanım alanları ==
=== Bilişim biliminde enformasyon ===
 
[[Bilişim bilimi]]nde enformasyon sözcüğü bir [[bilişim sistemi]] tarafından kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme işlemlerinden geçirilerek biçimlendirilmiş ve anlamlandırılmış [[veri]]ler anlamında kullanılmaktadır. Veriler tek başlarına herhangi bir [[anlam]] taşımamaktadır. İşlenerek enformasyona dönüştürüldükten sonra elde edildikleri bağlam içerisinde [[problem çözme]] ya da [[karar verme]] amacı ile kullanılabilmektedir.
 
=== İşletme yönetiminde ve işletmecilikte enformasyon ===
* Edinilen enformasyonu değerlendirebilmek ve bilgi dağarcığının bir parçasına dönüştürebilmek;
* Enformasyonun kullanımının [[işletme]]ye değin sonuçlarının yanı sıra, toplumsal, çevresel, hukuksal ve ahlakî etkilerini göz önüne alabilmek; ve
* Enformasyonu birçok açıdan etkin ve verimli bir biçimde kullanabilmek demektir.
 
[[İşletmecilik]]te enformasyon yalnızca yöneticiler tarafından kullanılmamaktadır. İşletmelerin müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, finansörler veya kamu kurumları gibi belli başlı paydaşları da, işletmenin pazara sunduğu mal ve hizmetler, bu mal ve hizmetleri üretmekte kullandığı süreçler, işletmenin mali performansı gibi alanlarda enformasyona gereksinme duymaktadır.
 
=== Turizmde enformasyon ===
 
[[Turizm]]de enformasyon, turistik bir ilgi odağına ilişkin bilgi anlamında kullanılmaktadır. Bu bilgi, ilgi odağı olan noktaya nasıl ulaşılabileceğinden başlayarak, odak noktasının fiziksel, toplumsal, kültürel ya da tarihsel özelliklerine dek farklı konuları kapsayabilmektedir.
 
=== Telekomünikasyonda enformasyon ===
 
[[Telekomünikasyon]]da enformasyon, bir veri kitlesinin anlamından bağımsız olarak, o kitleye dair sayısal bilgi demektir. İletilen ya da depolanan veri kitlesi, o verilerin kullanıcısı tarafından anlamlı kabul edilirken, veri kitlesine ilişkin veriler iletişim ve depolama süreçlerini çalıştırmakta, kullanıcıya ise herhangi bir şey ifade etmemektedir.
 
Enformasyonun ölçüm birimi [[entropi]]dir. Entropi [[analog]] ya da [[dijital|rakamsal]] (dijital) bir sembolün depolanması ya da iletilmesi için gereken ortlama veri miktarıdır.
 
== Ayrıca bakınız ==
463.024

düzenleme