"Aşk-ı Memnu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Temalar: iyelik eki düzeltmesi yapıldı
(→‎Temalar: iyelik eki düzeltmesi yapıldı)
Türk edebiyatı tarihi uzmanı Nurullah Çetin, romanda işlenen "yasak aşk" temasının [[II. Abdülhamit]] döneminde (19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında) yayımlanan birçok romanda yer aldığına dikkat çeker. Fatma Âliye'nin ''Muhadarat'' (1892), Hüseyin Rahmi'nin ''Bir Muadale-i Sevda'' (1899), Mehmet Rauf'un ''Eylül'' (1901) ve Saffet Nezihi'nin ''Zavallı Necdet'' (1902) romanları, Aşk-ı Memnu'nun tefrika edildiği dönemlerde yayımlanan ve benzer bir şekilde "yasak aşk" temasını işleyen romanlardandır. Nurullah Çetin'e göre dönemin romanlarında "yasak aşk" temasının ön plana çıkması çeşitli nedenlere bağlıdır; bu nedenlerin arasında Fransız realist romancıların etkisi, okuyucunun gizli şeylere merak duyması gibi nedenler sayılabilir. Dönemin diğer yazarları gibi Halit Ziya Uşaklıgil de yasak aşk konusunu işlerken ahlakçı bir tutum takınmaz, evlilik kurumunun işleyişindeki sorunları gündeme getirir ve evli insanları evlilik dışı ilişkiler yaşamaya iten nedenleri ortaya koyar.<ref>[http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/843/10671.pdf "Nurullah ÇETİN, II. Abdülhamit Dönemi Türk Romanında 'Aşk-ı Memnu' Teması", Türkoloji Dergisi, cilt: 15, 2002], s. 19-20.</ref> Aşk-ı Memnu'da da eşlerin arasındaki yaş farkı ve aralarındaki bağların zayıflığı Bihter'in bir yasak aşk yaşamasına neden olmuştur.
 
Aşk-ı Memnu'da yer alan mürebbiye karakteri Matmazel De Courton'a benzer karakterler dönemin diğer romanlarında yer alır. Genellikle orta ve üst sınıf Osmanlı ailelerinin çocuklarını eğitmek için Fransa gibi ülkelerden getirilen mürebbiyeler Tanzimat döneminden itibaren Osmanlı konaklarında görülmeye başlanmıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin ''Felâtun Bey ve Rakım Efendi'' romanındaki Josefino, Fatma Âliye'nin ''Muhadarat''ındaki Jozefin, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ''Mürebbiye'''sindeki Anjel ve aynı yazarın ''Ölüler Yaşıyor mu'' romanındaki Luiz Şermin karakterleri, Aşk-ı Memnu'daki De Courton'a benzer bir şekilde Osmanlı konaklarında Batı tipi eğitim veren Avrupa kökenli kadın karakterlerdir.<ref>[http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s12/ceran.pdf Dilek CERAN, "Mürebbiyelik ve Türk Romanında Bazı Mürebbiye Tipleri", ''Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi'', sayı: 12, bahar 2002]</ref>
 
== Üslup Özellikleri ==
Anonim kullanıcı