"Vergi hukuku" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Noktalama düzeltme
k (Noktalama düzeltme)
 
== Vergi hukukunun kaynakları ==
1-===Bağlayıcı (Asli) kaynaklar===
 
Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; [[Anayasa]], [[Kanun]], [[Kanun Hükmünde Kararnameler]], [[Uluslararası Vergi Anlaşmaları]], [[Bakanlar Kurulu Kararları]], [[Düzenleyici Genel Tebliğler]], [[Tüzükler]], [[Yönetmelikler]], [[Anayasa Mahkemesi Kararları]] ve [[İçtihadı Birleştirme Kararları]]ndan oluşmaktadır. Bu kaynaklar aracılığıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunluğu denetlenmektedir.
 
2- ===Yardımcı (Tali) kaynaklar===
 
Vergi hukukunun yardımcı nitelikteki kaynakları ise yalnızca mevcut düzenlemelerin açıklaması niteliğinde olan kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında; [[Açıklayıcı Genel Tebliğler]], [[Örf ve Adetler]], [[Muktezalar]] (Özelgeler), [[Genelge ve Genel Yazılar]], [[Yargı Kararları]] ve [[Bilimsel Öğreti]] (Doktrin) sayılabilir. [[Sirküler]] de toplulaştırılmış mukteza niteliği ile yardımcı kaynaklar arasına dâhil edilebilir. Yardımcı nitelikteki kaynaklar, vergileme alanında yeni bir hüküm getirmezler, sadece geçerli bir hukuk kuralının tespit ve yorumlanmasında kendilerinden yararlanılabilir.
 
Vergi hukukunun yardımcı nitelikteki kaynakları ise yalnızca mevcut düzenlemelerin açıklaması niteliğinde olan kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında; [[Açıklayıcı Genel Tebliğler]], [[Örf ve Adetler]], [[Muktezalar]] (Özelgeler), [[Genelge ve Genel Yazılar]], [[Yargı Kararları]] ve [[Bilimsel Öğreti]] (Doktrin) sayılabilir. [[Sirküler]] de toplulaştırılmış mukteza niteliği ile yardımcı kaynaklar arasına dâhil edilebilir. Yardımcı nitelikteki kaynaklar, vergileme alanında yeni bir hüküm getirmezler, sadece geçerli bir hukuk kuralının tespit ve yorumlanmasında kendilerinden yararlanılabilir.
<ref>
 
== Vergi hukukunun alacaklısı ==
Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir.Emekli sandığı,Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK),bağkur gibi.vbg.
 
== Vergi ödevi ==
 
== Vergi hukukunun ceza hukuku ile ilişkisi ==
Devletin tek taraflı olarak getirdiği vergi yükümlülüğünü, ceza yaptırımı uygulayarak yerine getirmesidir.('''ayni olarak''').
 
== Kaynakça ==
</ref>*[http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_sirkuler.htm<ref>http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_sirkuler.htm</ref> Alo Maliye]
 
== Dış bağlantı ==
* [http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 Türk Vergi Kanunları]
*http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_sirkuler.htm
 
{{hukuk}}
5.072

değişiklik