"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k (K.K.T.C. Anayasasının değiştirilemez maddeleri eklendi)
Ceza kanunu altında verilen kasti olarak adam öldürme için [[idam cezası]], geçici olarak konulan 13. madde ile kaldırılmıştır. Madde 15 ise idam cezasının sadece ülkenin [[savaş]] halinde olması durumunda [[vatana ihanet]], devletlerarası hukuka göre korsanlık ve tedhiş suçları için uygulanabileceğini ilan etmektedir. Bu durumlarda bile ölüm cezası, Yasama Meclisinin (madde 78 altındaki hüküme göre vereceği) kararı olmadan uygulanamaz.<ref name=kktctanitma1/>
 
Temel hak ve hürriyetleri güven altına alan detaylı maddeler içerir. Diğer maddeler çesitli ekonomik ve sosyal haklar konusundaki hükümleri içerir. [[İşkence]]nin yasak olduğu kesin yargılarla belirtilmiştir. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı hakkı, haberleşmenin gizliliği, gezi ve yerleşme özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü ve [[dernek]] kurma hakkı da devletin egemenliğe dayalı demokratik özelliğini yansıtan maddelerle güvence altına alınmıştır.<ref> name=kktctanitma1http://www.cm.gov.nc.tr/bilgi/anayasa.pdf </ref>
 
K.K.T.C. Anayasanın 1. Madde'si (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi,sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.), 2. Madde'sinin (1.) ve (2.) fıkrası ((1)'''  '''Kuzey Kıbrıs Türk Cumnhuriyeti Devleti, ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütündür. (2)'''   '''Resmi dil Türkçe'dir.) ve 3. Madde'si (Egemenlik, kayıtsız şartsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan halkındır.) değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez.<ref name="kktcmahkemeler1" />