"Mercidâbık Muharebesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

http://www.kiliskulturturizm.gov.tr/TR,61731/mercidabik-savasi-24-agustos-1516.html değişikliği yapma amacım burada yazmaktadır ve doğru bilgilerin birçok kişiye ulaştırmasını sağlamak.
k (81.213.40.237 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Fenerli1978 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
(http://www.kiliskulturturizm.gov.tr/TR,61731/mercidabik-savasi-24-agustos-1516.html değişikliği yapma amacım burada yazmaktadır ve doğru bilgilerin birçok kişiye ulaştırmasını sağlamak.)
|notlar =
}}
'''Mercidabık Muharebesi''', [[Yavuz Sultan Selim]]'in [[Mısır]] seferi sırasında [[Memluk Devleti]] ile yapılan birinci savaştır. [[1516]]'da [[Osmanlı ordusu]] ile Memluk ordusu arasında [[Halep]] şehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucunda [[SuriyeKilis]],'te [[Lübnan]]ki veyapılan [[Filistin]]savaşı OsmanlıOsmanlılar topraklarına katıldıkazandı.
 
Bölgeyi 266 yıl elinde bulunduran [[Kansu Gavri]] komutasındaki [[Memlûk Sultanlığı]] (Kölemenler) ordusunu 24.Ağustos.1516 yılında [[Kilis]] kırsalındaki Dabık Köyü düzlüğünde yenip, bölgeyi Osmanlı topraklarına kattı.
 
Tarihe Merc-i Dabık (merc, Arapça çayırlık anlamında olup; ‘Merc-i Dabık’ bileşik sözcüğü, Dabık Çayırlığı, Dabık Düzlüğü anlamındadır). Savaşı olarak geçen bu olaydan sonra Ortadoğu Bölgesi Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanına girdi.
 
Muharebenin sonucunda [[Suriye]], [[Lübnan]] ve [[Filistin]] Osmanlı topraklarına katıldı.
 
== Muharebeye Hazırlık ==
 
== Muharebenin Gelişmesi ==
[[Yavuz Sultan Selim]] komutasında Osmanlılarla, Sultan Kansu Gavri komutasindaki Memluklular arasında muharebe Halep'in bir günlük yol kuzeyinde bulunan [[Kilis]]'te ki Mercidabık ovasında yapıldı. Osmanlı ve Memluk orduları sayı ve teçhizat bakımından birbirine benzemekteydi. Her iki ordunun da kuvvetleri eşit miktarlarda olup, altmış bin civarındaydı. Ama Osmanlı ordusunun elinde çok iyi kullandıkları ateşli silahlar, özellikle de sahra topları bulunmaktaydı. Osmanlılar; ateşli silahlar, teşkilat, kumanda heyeti, sevk ve idare bakımından Memlûklardan üstündü. Buna karşılık Memlûkların da süvari kuvvetleri meşhurdu ve çok güçlüydüler.
24 Ağustos 1516 sabahı, Osmanlı ordusu hilâl şeklinde bir tertibat aldı. Ordunun merkezinde Yavuz Sultan Selim Han olup, yanında Kapıkulu askeri ve önünde birbirine zincirle bağlı üç yüz top bulunuyordu. Sağ kola Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa, sol kola da Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa komuta ediyordu. Memlûk ordusunun merkezine, yanında [[Halife]] [[III. Mütevekkil]] olduğu halde Sultan Kansu Gavri, sağ kola Halep Nâibi Hayırbay, sol kola da Şam Nâibi Sibay kumanda ediyordu. Memlûklarda sultanın orduya, komutanların da Kansu Gavri’ye itimatsızlığı vardı. Memlük sultanı genç Memlûklüleri korumak için yaşlı Memlûklüleri ön saflara yerleştirdi; yaşlı Memlûklüler bunu, ayrılmalarının istendiği biçiminde yorumladılar.
* [[I. Selim]]
* [[Kansu Gavri]]
* [http://www.kiliskulturturizm.gov.tr/TR,61731/mercidabik-savasi-24-agustos-1516.html]
 
== Dış kaynaklar ==
Anonim kullanıcı