"Kaygusuz Abdal" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[[File:Kaygusuz Abdal.jpg|thumb|sol|250px|Kaygusuz Abdal.]]
== Yaşamı ==
Dedesi Alaeddin bin Yusuf Babası İse Alaiye Begi Hüsameddin Mahmud olduğu söylenir. [[Hacı Bektaş-ı Veli]]’den sonra [[Bektaşîlik]] tarikâtının başına geçen [[Abdal Musa]]'ya bağlanarak [[tasavvuf]] yoluna girdi. ''Kaygusuz Abdal,'' Bektaşî erkannâmesi üzerinde bazı düzenlemeler yaparak Bektaşîliğin ilk "erkannâmesini" hazırladı. Böylece Bektaşîlik Tarikatı’nın ilk “tüzük yapıcısı” ''“Kaygusuz Abdal”'' olmuş oldu. [[Mısır]]'a giderek Bektaşîliği yaymaya çalıştı ve orada vefat etti.
 
==Edebî üslûbu==
Anonim kullanıcı