"Türk Folklor Araştırmaları" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Türk Folklor Araştırmaları dergisini çıkarmaktaki gayemiz, memleket folkloruna hizmet etmek ve bu ilim şubesi ile uğraşanları, bir dergi kadrosu içinde toplamaktır. Çünki, 1929 dan 1942 yılına kadar çıkan 124 sayılık Halkbilgisi Haberleri ile Ülkü'nün devamlı neşriyatı ve 1945 başından 1946 senesi sonuna kadar 19 nüsha neşredilebilen Folklor Postası istina edilirse, folklor sahasına derli ve toplu çalışmalar dağınık ve azdır.
 
Memleketimizin muhtelif köşelerinde neşredilen dergilerde, zaman zaman öyle esaslı dolkor tektik ve araştırmalarına rastlıyoruz ki, bunların mazbut bir dergi içinde, heba olmıyacak şekilde toplanmasını dilemekten başka hiç birhiçbir şey yapamıyoruz. Memleketimizde hâlâ bir (Folklor ve Entografya Enstitüsü) nün kurulmamış olması, bu toplanan hazine değerindeki materyalin maalesef, bir köşede unutulmasına veya yarım bırakılmasına sebep olmaktadır. Zaman geçtikce, yni cereyanların tesirile eski ve köklü folklorumuzun bütün kolları üzerine bir nisyan perdesi çekilmek üzeredir.
 
Folklorumuzun, bir yandan toplama ve araştırma devrine devam edilirken, bir yandan da tasnif ve tahlil devrine girmek zamanı gelmiştir.
32.476

değişiklik