"Tevessül" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Kur’ân-ı Kerîm'de tevessül örnekleri == * Maide Suresi'nin 112 ilâ - 115inci âyetlerinde İsâ'nın müridlerinin kendisinden yiyecek talep ettikleri, ve bu durumda İsâ'nın niye Hakk Teâlâ'dan istemiyorsunuz diye bir karşıl
(== Kur’ân-ı Kerîm'de tevessül örnekleri == * Maide Suresi'nin 112 ilâ - 115inci âyetlerinde İsâ'nın müridlerinin kendisinden yiyecek talep ettikleri, ve bu durumda İsâ'nın niye Hakk Teâlâ'dan istemiyorsunuz diye bir karşıl)
=== İbn-i Teymiyye'nin tutumu ===
[[Dua]]lar esnasında [[İslâm]] [[Dîn]]i'nin [[Peygamber]]i [[Muhammed]]'den başka şefaatçi ya da aracılardan medet umulması [[İbn-i Teymiyye]]'nin görüşüne göre, [[Ehl-i Sünnet vel Cemaat]] [[Akide (din)|akide]]sine göre [[Allâh’û-Celle-Celâle’hû]]'ya ortak koşulması manasına gelir ki, bu [[şirk]] olarak nitelendirilmektedir. Onun görüşü, medet ve şefaatin ''sadece ve sadece'' [[Allâh’ûr-Râhman’ûr-Râhîym]]'den olduğu istikâmetindedir.
== Kur’ân-ı Kerîm'de tevessül örnekleri ==
* [[Maide Suresi]]'nin 112 ilâ - 115inci âyetlerinde [[İsâ]]'nın müridlerinin kendisinden yiyecek talep ettikleri, ve bu durumda İsâ'nın niye [[Hakk Teâlâ]]'dan istemiyorsunuz diye bir karşılık vermediği öne sürülebilir. Hattâ, arkasından gelen âyetlerde [[Allâh’û-Celle-Celâle’hû]]'nun onları bu durumlarından dolayı kınama istikâmetine gitmediği ''"Tevessül"'' [[i'tikad]]ının [[şirk]] olamayacağına dair bir örnek olarak gösterilmektedir.
 
* [[Araf Suresi]]'nin 160ıncı âyetinde ise [[İsrailoğulları]]'nın [[Musa]]'dan su talebinde bulunmaları üzerine [[Allah-u Teâlâ]]'nın doğrudan kendisine yakarılmamış olmalarından ötürü onları azarlamak cihetine gitmediği, ama [[Musa]]'ya nasıl su bulabileceği hususunda yol gösterdiği diğer örnek olarak gösterilebilmektedir.
 
==Bibliografya==
Anonim kullanıcı