"Uluslararası ilişkiler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Tarih ==
 
Uluslararası uiieçççaaeöe 9cEİlişkiler9E İlişkiler tarihinin başlangıcı çoğu akademisyen tarafından 1648 tarihli [[Westphalia Barışı]] devlet sisteminin oluşturulma kavramının kabul edilmesi, ve eski ortaçağ Avrupası'nın din dayanaklı sisteminin terkedilmesidir. Westphalia Barışı ile birlikte devlet yöneticilerinin sınırları içinde tek egemen oldukları ve devletleri dışında bir merciye bağlı olmadıkları belirtilmiş, ayrıca [[ulus devlet]] kavramının oluşturulmasına destek ve yükselmesine olanak sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde devletler bürokratik, diplomatik ve askeri kurumsallaşmaya yönelmiştir. Avrupa kökenli bu sistem [[kolonileşme]] süreciyle tüm dünyaya yayılmış ve medeniyetin şartları olarak gösterilerek, çoğu zaman zorla, benimsetilmiştir. Günümüz uluslararası sistemine geçiş ise [[Soğuk Savaş]] ve bu süreçte gerçekleşen kolonilerden çekilme ve eski [[sömürge]]lerin bağımsızlıklarını ilan ederek çoğunlukla ulus devletler örneğinde kurulmalarıyla gerçekleşmiştir.
 
== Teoriler ==
Anonim kullanıcı