"Vergi hukuku" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(→‎Vergi hukukunun kaynakları: SMMM Staja Başlama Vergi Hukuku kitabı senelerdir bu şekilde bilgilendiriyor.)
(→‎Vergi hukukunun kaynakları: Gramer düzeltildi)
Etiketler: Mobil değişiklik mobil uygulama değişikliği
 
== Vergi hukukunun kaynakları ==
1- Bağlayıcı (Asli) Kaynaklarkaynaklar
 
* [[Anayasa]],
Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Bakanlar Kurulu Kararları, Düzenleyici Genel Tebliğler, Tüzükler, Yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararlarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar aracılığıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunluğu denetlenmektedir.
* Uluslararası Anlaşmalar,
* [[Yasa]],
* Kanun Hükmünde Kararnameler ([[KHK]]),
* Anayasa Mahkemesi Kararları,
* İçtihadi Birleştirme Kararları (Danıştay)
 
2- Yardımcı (Tali) kaynaklar
 
* Genel Tebliğ,
Vergi hukukunun yardımcı nitelikteki kaynakları ise yalnızca mevcut düzenlemelerin açıklaması niteliğinde olan kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında; Açıklayıcı Genel Tebliğler, Örf ve Adetler, Muktezalar (Özelgeler), Genelge ve Genel Yazılar, Yargı Kararları ve Bilimsel Öğreti (Doktrin) sayılabilir. (1) Sirküler de toplulaştırılmış mukteza niteliği ile yardımcı kaynaklar arasına dâhil edilebilir. Yardımcı nitelikteki kaynaklar, vergileme alanında yeni bir hüküm getirmezler, sadece geçerli bir hukuk kuralının tespit ve yorumlanmasında kendilerinden yararlanılabilir
* Genelge,
* [[Mukteza]],
* Yönetmelik,
* Tüzük,
 
== Vergi hukukunun alacaklısı ==
Anonim kullanıcı