Difference between revisions of "İslam'ın beş şartı"

...imânın...{{ayrıca bakınız|İslam'da iman}}...duzelt:...İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden.....
({{İslâm'da ibâdetler}})
(...imânın...{{ayrıca bakınız|İslam'da iman}}...duzelt:...İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden.....)
{{Kaynaksız}}
{{İslam}}
'''İslam'ın beş şartı''', [[İslam]] dini[[Dîn]]i'nin [[SünniSünnilik]] ve [[Caferiyye Şiîliği]] [[islam mezhebimezhepleri|mezhepleri]]ne göre büyük önem arz eden beş âmeli ''([[ibâdet]])'' bütüne verilen isimdir.
 
Bu şartlar sırasıyla: Şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Şehâdet etmek dışındaki şartlar itîkâdî yani dininin [[inanç]] esaslarına dâir olmayıp, âmeli yani davranışsal, ibâdetsel şartlardır. Çoğu İslam âlimi dini inanç esaslarına dâir kurallar benimsendiğinde kişinin [[Müslüman]] kabul edileceğini, davranışsal ve ibâdetsel yönlerin en azından ''inanan'' olmak açısından bağlayıcı olmadığını öne sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise [[İslam'da iman|imân]]ın yani inancın ancak davranış ve [[ibâdet]]lerle tamam olacağını bu nedenle şehadet getirip Müslüman olduğunu iddia eden kişinin ibadetlerini yerine getirmemesi halinde Müslüman kabul edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir.{{fact}} ''Bu tartışma hakkında daha detaylı bilgi için [[İslam'da iman]] maddesine bakınız.''
{{ayrıca bakınız|İslam'da iman}}
[[Dosya:İslam'ın beş şartı.svg|thumb|sol|300px|İslam'ın beş şartı]]
== [[Kelime-i şehadet|Şehâdet etmek]] ==
{{ana|Kelime-i şehadet}}
 
Allah'ın birliğine inanmak ve ona şirk koşmamak. Allah'ın gönderdiği peygamberler ilk peygamber Adem peygamber son peygamber Muhammed'i Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir.
 
Şehadet ilktir, önemlidir. Allah'ın kitabından yani emirlerinden, yasaklarından herhangi birinden birini kabul etmemek ya da şüphe etmek küfre sebebiyet verir, yani o kişi küfre uğramış olur.
 
== [[Namaz|Namaz kılmak]] ==
{{ana|Namaz}}
Geleneksel Sünni islam anlayışında gece ve gündüz bir günlük süre içinde beş vakit [[namaz]] kılınır. İslam dininde, Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve Müslüman kişiyi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir. İslam dinindeki en önemli [[ibadet]]tir, Kur'an'da sık sık bahsedilir.
 
Bununla beraber [[İslam]]da günlük namazların miktar, şekil ve icrasına dair çok farklı görüşler ve tartışmalar tarih boyu devam etmiştir. (bkn. [[Namaz]])
{{İslâm'da ibâdetler}}
== [[Zekat|Zekât vermek]] ==
{{ana|Zekât}}
 
[[İslam]]'da, [[zekât]], üzerine [[farz]] (maddi durumu iyi olan) olan herkesin, her sene fakir veya muhtaçlardan onu almak durumunda olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara verilmesi gereken [[sadaka]]dır. Zekat fakirlere farz değildir yani fakirler zekat vermek zorunda değildir.
 
== [[Oruç|Oruç tutmak]] ==
{{ana|Oruç}}
 
[[HicriHicrî aylartakvim|Hicrî]]ın ayların dokuzuncusu olan [[Ramazan]] ayında bütün Müslümanların [[fecr]]in başlamasından ki bu sabah namazından güneş batıncaya akşam namazına kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. OructanOruçtan maksat, sabır, şükür, nefs terbiyesidir.
 
== [[Hac|Hacca gitmek]] ==
 
== [[Hac|Hacca gitmek]] ==
{{ana|Hac (İslam)}}
[[İslam]] [[şeriat]]ında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla [[Mekke]]'de bulunmaktır. [[Allah-u Teâla]] güç yetirebilene ömründe bir kere bu ibâdeti yapmasını [[farz]] kılmıştır. Hacda dünyanın her yerinden gelen [[Müslüman]]lar yeryüzünün en hayırlı beldesinde toplanarak ve yönetici yönetilen, zengin fakir, beyaz siyah farkı olmaksızın tek bir elbiseye bürünerek tek olan Allah'a ibadet ederler. Bu ibadetin en önemli bölümü [[Arafat Dağı]]'nda vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) [[Kâbe]]'yi tavaf etmek, [[Safa]] ve [[Merve]] arasında sa’y yapmaktır.
 
* [[Fıkıh]]
* [[İslam]]
 
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
 
[[Kategori:İslam'ın Beş Şartı|*]]
Anonymous user