"Kasas Suresi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Sûrede başlıca [[Musa]]’nın çocukluğu, peygamberliği, [[Yahudi|Museviler]]'i [[Mısır]]’dan çıkarması ve [[Firavun]] ordusunun boğulması hikayeleri anlatılır.
 
Surede anlatılan diğer bir hikaye ise halk edebiyetında zenginlik ve gösteriş ile özdeşleştirilen [[Kârûn]] [[anlatı]]sıdır. Sure Karun'u Musa'nı kavminden bir zengin olarak anlatır.
Surede geçen bir başka tipleme ise maddi servet ve kudrete bel bağlamanın simgesi olarak [[Kârûn]] anlatısıdır.
 
"76- Gerçek şu ki, Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler [bknz. Karun Hazinesi] vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.
81- Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik.
 
81- Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik."
Kuranda anlatılan kıssanın tarihsel karşılığı Lidya kralı [[Krezüs]] (Karun) olmalıdır. [[Krezüs]]'un ve Lidya'nın dillere destan zenginliği yüzyıllar içerisinde efsaneleşerek dilden dile geçmiştir. Ayrıca Anadoludaki en eski yahudi yerleşiminin Lidya'da bulunması sebebiyle hikaye yahudiler vasıtasıyla zaman, mekan gibi nitelikleri değişerek ortadoğu halkları arasında yayılmıştır. Karun Hazineleri Uşak arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.
 
;Tarihsel karşılık: Kuranda anlatılan kıssanın tarihsel karşılığı Lidya kralı [[Krezüs]] (Karun) olmalıdır. [[Krezüs]]'un ve Lidya'nın "dillere destan zenginliği" yüzyıllar içerisinde efsaneleşerek dilden dile geçmiştir. Ayrıca Anadoludaki en eski yahudiYahudi yerleşiminin Lidya'da bulunması sebebiyle hikaye yahudiler vasıtasıyla zaman, mekan gibi nitelikleri değişerek ortadoğuOrtadoğu halkları arasında yayılmıştır. [[Karun Hazinelerihazineleri]] Uşak arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.
 
Hikayenin diğer bir çıkış noktası ise, [[Tevrat]]'a (sayılar 16. bölüm, https://tr.wikisource.org/wiki/Eski_Ahit/Say%C4%B1lar/BAP_16 ) göre Musa ile tartışan, ancak zenginliği ile ilgili bilgi bulunmayan Korah anlatısıdır.
 
{{Sure|[[Neml Suresi]] |[[İsra Suresi]] }}
6.623

değişiklik