"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k (Yazım hataları düzeltildi., değiştirildi: hiç bir → hiçbir (2))
Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ü hicri 4. ve 5. (miladi 10. ve 11.) yüzyıllarda önce [[Irak]] ve [[Suriye]]'de yaygınlık kazanmaya başlamış daha sonra da [[Nizamiye medreseleri]]ne Eş'ârî âlimlerinin tayin edilişiyle geniş bir alana yayılma imkânı bulmuş ve [[Mısır]] ile [[Mağrîb]] ülkelerine kadar yayılmıştır. [[İmam Bakillâni]] ve [[Ebül Maâli]] gibi düşünürlerin yönetimi altında gittikçe gelişen bu öğreti baskısını diğer itikadi fırkalar üzerine öylesine arttırmıştır ki Eş'arilik karşıtı akımlar [[12. yüzyıl]]'da batıya geçerek [[inanç]]larını [[Endülüs Arapları]] arasında yaşamak zorunda kalmışlardır.
 
Eş'ârî'den sonra bu [[ekol]]e mensup olarak, ortaya atılan fikirleri geliştiren [[âlim]]ler arasında şunları saymak mümkündür: ''[[Ebû Bekir el-Bâkıllânî]]'' (403/1012-1013); ''[[İmâmu'l-Haremeyn Cüveynî]]'' (478/1085-86); ''[[Ebû Hâmid Gazzâli]]'' (505/1111); ''[[Şehristânî]]'' (548/1153-54); ''[[Fahru'd-din Râzi]]'' (606/1209-10); ''[[Sayfullah Âmidî]]'' (631/1233-34); ''[[Beydâvî]]'' (685/1286-87); ''[[Sa'dud-din Teftâzânî]]'' (793/1390-91); ''[[Seyyid-i Şerif-i Cürcânî]]'' (816/1413-14); ''[[Celâlu'd-din Devvâni]]'' (908/15025-03).
 
== Eş'ârîyye'nin başlıca i'tikâdî görüşleri ==
Anonim kullanıcı