"Sufi metafiziği" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Vahdet-i Vücûd / varlık birliği: Yaratan ile yaratıcının aynı kaynaktan gelmesi yanlış bir ifadedir. Çünkü Yaratıcı bir kaynaktan gelmez, kaynağın kendisidir. Varlıkların O'ndan gelmesi İbn Arabinin görüşüdür.
(→‎Vahdet-i Vücûd / varlık birliği: Yaratan ile yaratıcının aynı kaynaktan gelmesi yanlış bir ifadedir. Çünkü Yaratıcı bir kaynaktan gelmez, kaynağın kendisidir. Varlıkların O'ndan gelmesi İbn Arabinin görüşüdür.)
== Vahdet-i Vücûd / varlık birliği ==
 
[[Tasavvuf]] düşüncesinde, yaratanlayaratılanların yaratılanınYaratan'ın tekkaynağından kaynaktangelmesinden geldiğinidolayı vekendilerine has "bir" olduğunuvücudunun olmadığını savunmuştur. Bu halde her varlık ilahi yapının bir parçası olması hasebiyle Yaratıcı ve yaratılan ayrımının savunanolmadığını görüştürsavunmuştur. Vahdet-i vücut, [[Panteizm]]'deki gibi tek hakikatin parçalandığını ve sadece içkinliğini savunmaz. [[Materyalizm|Materyalist panteizm]] veya [[monizm]] gibi ilk ilke ile evrendeki her şey arasında maddî bir bütünlüğü tasavvur etmez ve savunmaz.
 
[[Sufi|Sûfilere]] göre kendiliğinden var olan (kaimun bizatihi) varlık (vücûd) birdir; o da ''Hakk Teâlâ'''nın varlığıdır. Bu varlık ezelidir; çoğalma, bölünme, değişme, yenilenme kabul etmez. Ancak Hak, zatı itibariyle değil; [[sıfat]] ve [[fiil]]leri itibariyle bütün suret ve şahıslarda mutlak olmaktan çıkmaksızın ve asla değişikliğe uğramaksızın tezâhür ve tecellî etmektedir. İçinde farklılıklar ve değişme barındıran tüm evren ve içindeki canlı ve cansız her unsur, ancak O'nun varlığı ile ayakta durmaktadır.
Anonim kullanıcı