"Joule" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
("Birleştir" şablonu eklendi)
{{birleştir|Joule (fizikbirim)}}
{{About| the unit of energy}}
{{diğer anlamı|Joule}}
{{Infobox Unit
'''Joule''' (kısaltma '''J'''), İngiliz fizikçisi [[James Prescott Joule]]'un adıyla kullanılan bir iş veya [[enerji]] birimidir
| bgcolour =
. Bir [[Newton (birim)|Newton]]'luk bir [[kuvvet]]in bir cismi kuvvet doğrultusunda bir metre hareket ettirmesiyle yapılan [[iş]]e eşittir.
| name = Joule
| image =
| caption =
| standard = [[SI türetilmiş birim]]
| quantity = [[Enerji]]
| symbol = J
| dimension = M&sdot;L<sup>2</sup>&sdot;T<sup>&minus;2</sup>
| namedafter = [[James Prescott Joule]]
| units1 = [[SI ana birimi]]
| inunits1 = 1 [[kilogram|kg]]&middot;[[metre|m]]<sup>2</sup>/[[saniye|s]]<sup>2</sup>
| units2 = [[CGS birimi]]
| inunits2 = {{val|1|e=7}} [[erg]]
| units3 = [[kilowatt saat]]
| inunits3 = {{val|2.78|e=-7|u=kW•h}}
| units4 = [[kilokalori]]
| inunits4 = {{val|2.39|e=-4|u=kcal}}
| units5 = [[İngiliz termal birim|BTU]]
| inunits5 = {{val|9.48|e=-4|u=BTU}}
| units6 = [[electronvolt]]
| inunits6 = {{val|6.24|e=18|u=eV}}
}}
 
:1 Joule = 1 [[Newton (birim)|Newton]] · 1 [[Metre]] = 1 N · 1 m
'''J''' ({{IPAc-en|ˈ|dʒ|uː|l}} ya da {{IPAc-en|ˈ|dʒ|aʊ|l}})sembolü ile gösterilen '''joule''' ; Uluslararası Birim Sisteminde]] enerji, [[iş]] veya [[ısı]] miktarından türetilmiş bir birimdir. Bu bir metre]] üzerinden bir [[newtonluk]] [[kuvvet]] uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan iş) veya bir saniye içinde bir [[ohmluk]] bir [[direnç]] üzerinden geçen bir [[amperlik]] [[elektrik akımına]] eşittir. Adını İngiliz fizikçi [[James Prescott Joule]] (1818-1889) dan almıştır.
:1 Joule = 1 [[Watt]] · 1 [[Saniye]] = 1 W · 1 s
Öncelikle taban SI birimleri cinsinden ve daha sonra diğer [[SI birimleri]] cinsinden şu şekilde ifade edilir:
:1 Joule = 1 [[Coulomb]] · 1 [[Volt]] = 1 C · 1 V
:1 Joule = 100.000 [[Dyn]] · 100 cm = 10.000.000 [[Erg]].
 
:<math>\rm J = {}\rm \frac{\mathrm{kg} \cdot\mathrm{ m}^2}{\mathrm{s}^2} = N \cdot m = \rm Pa \cdot m^3={}\rm W \cdot s = C \cdot V</math>
 
Joule Burada; kg [[elektrikkilogram]]te, m birimi olarak[[metre]] düşünülürse, 1s [[amperdakika]]lik akım, şiddetinin 1N [[ohmNewton]]'luk, bir C [[dirençcoulomb]]ten, geçmesiyle 1W [[saniyewatt]]de, yapılanPa [[pascal]] olarakve tarifV edilir[[volt]]’dur.
 
Bir joule ayrıca şu şekilde tanımlanabilir:
{{SI çarpanları|birim=joule|Sembol=J}}
 
 
[[Kategori:Enerji birimleri]]
 
[[Kategori:SI'dan türetilen birimler]]
* [[Elektriksel potansiyel farkı]] yoluyla bir [[coulombluk]] bir [[elektrik yükü]] taşımak için gerekli olan iştir.Bu ilişki [[Volt]] u tanımlamak için kullanılabilir.
* Bir [[saniyede]] bir [[wattlık]] [[güç]] üretmek için gerekli olan iştir. Bu ilişki watt ı tanımlamak için kullanılabilir.
 
==KULLANIM==
 
Bu SI birim adını [[James Prescott Joule]] dan almıştır. Birimler her Uluslararası Sistem (SI) birim gibi adı bir kişinin doğru adından türetilmiştir, sembolü ilk harf olan (J) 'dir. Ancak bir SI birim İngilizce yazıldığında, bir cümlenin başı ya da bir başlık değilse her zaman [[küçük harfle (joule) ile başlamalıdır.Unutmayın ki "derece [[Celsius]]" , "d" küçük olduğu için bu kurala uygundur . [[Uluslararası Birim Sistemi]] , bölüm 5.2 göre.
 
==NEWTON-METRE İLE KARŞILIĞI==
 
[[Açısal mekanikte]]; moment, doğrusal [[Newton mekaniği]] kuvvet parametresi, [[kütle]] atalet anı ve mesafe [[açısına]] benzerdir. Enerji her iki sistemde de aynıdır. Böylece, joule newton-metre olarak aynı boyutlara sahip olmasına rağmen (1 J = 1 N • m = 1 kg • m2 • s-2), bu birimleri değiştirilebilir değildir: [[CGPM]] [[enerji]] ünitesi adını "joule " vermiştir. Ancak, tork ünitesine herhangi bir özel isim vermemiştir. Bu nedenle kendisini oluşturan parçalardan türetilen bir bileşik isim olarak bilinen tork birimi newton-metre (N • m) dir. Tork ve enerji aşağıdaki denklemden dolayı birbirleriyle ilişkilidir:
 
:<math>E= \tau \theta\ </math>
 
Burada; E enerji , τ tork ve θ taşınan açı (radyan cinsinden) dır. Radyan boyutsuz olduğu için, tork ve enerji aynı boyutlara sahiptir.
Newton-metre kullanımı tork ve enerji için, yanlış anlamaları ve iletişim eksiklikleri önlemeye yardımcı olur.
Ek bir çözümde joule ‘un skaler olduğunu fark etmekti . Tork vektör ise onun bir vektör kuvveti ve bir vektör deplasmanı vardır. Tork, mesafe vektörü ve bir kuvvet vektörünün çarpımıdır. "Newton-metre" üzerinde bir geleneksel tork vektör çizimi belirsizliği giderir.
==PRATİK ÖRNEKLER==
* Günlük yaşamda şunlar yaklaşık bir joule temsil eder:
* Dikey olarak havada bir metre küçük elma kaldırmak için gereken enerji (yaklaşık olarak 100 g'lık bir kütleye sahip)
* Aynı elmanın bir metreden yere düştüğünde açığa çıkardığı enerji.
* 0.24 K derecesindeki 1 g suyun ısısını yükseltmek için gereken [[ısı]].
* Bir kişi tarafından her saniyenin 1/60thsında ortaya çıkan ısı(yaklaşık 17 ms).
* Çok yavaş bir şekilde hareket eden bir insanın bir 50 kg'lık [[kinetik enerjisi]] (0,2 m / s ya da 0.72 km / h).
* 6 m / s ile hareket eden 56 gr tenis topunun kinetik enerjisi (22 km / saat). [8]
* Kütlesi 1 kg olan ve √ 2 ≈ 1.4 m / s hızında hareket eden bir cismin kinetik enerjisi.
 
==KATLARI==
 
:''For additional examples, see: [[Orders of magnitude (energy)]]''
{|class=infobox
|-
|{{SI multiples
|unit=joule
|symbol=J
|note=Common multiples are in bold face
|m=|k=|mc=|M=|n=|G=|p=|T=
}}
|}
 
 
===Nanojoule===
Nanojoule (NJ) bir joule’un milyarda birine eşittir. Bir nanojoule uçan bir sivrisineğin kinetik enerjisinin 1/160 ile ilgilidir.
===Microjoule===
Microjoule (μJ) bir joule’un milyonda birine eşittir.[[Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın]] (LHC) çarpışmalar sırasında parçacık başına 1 Microjoule (7 TeV) üretmesi bekleniyor.
===Milijoule===
Milijoule (mJ) bir joule’un binde birine eşittir.
===Kilojoule===
Kilojoule (kJ) bin (103) joule’a eşittir. Bazı ülkelerde besin gıda standart enerji değerleri kilojoules (kJ)cinsindendir.
Bir kilojoule saniyede (1 kilovat) tam gün ışığında [[Dünya'nın]] bir metrekare tarafından alınan güneş radyasyonunun yaklaşık miktarıdır.
===Megajul===
Megajul (MJ) bir milyon (106) joule, ya da yaklaşık olarak 160 km / saat (100 mil)le hareket eden bir [[tonluk]] bir aracın kinetik enerjisine eşittir.
===Gigajoule===
GigaJoule (GJ) bir milyar (109) joule’a eşittir. 6 GJ, yanmış bir varil yağın potansiyel kimyasal enerji miktarına eşittir.
===Terajoule===
Terajoule (TJ), bir trilyon (1012) joule’a eşittir.Yaklaşık 63 TJ enerji [[Hiroşima'da patlyan bir atom bombası]] tarafından serbest bırakıldı.
===Petajoule===
Petajoule (PJ), bir katrilyon (1015) joule eşittir. 210 PJ yaklaşık 50 megatona eşdeğerdir. Bu enerji şimdiye kadarki en büyük insan yapımı nükleer [[Tsar Bomba'nın]] patlası sonucunda yayılan enerji miktarına eşittir.
===Exajoule===
Exajoule (EJ), bir kentilyon (1018) joule’a eşittir. Japonya'da 2011 Tohoku depremi ve tsunamiden 1.41 EJ enerjiye sahipti. ABD de bir yılda kullanılan enerji yaklaşık 94 EJdir.
 
 
===Zettajoule===
Zettajoule (ZJ) bir sekstilyon (1021) joule’a eşittir. Yıllık küresel enerji tüketimnini yaklaşık 0,5 ZJ olduğu tahmin ediliyor.
===Yottajoule===
Yottajoule (YJ) bir septillion (1024) joule’a eşittir. Bu, yaklaşık 1 ° C ile yeryüzündeki suyun tüm hacmini ısıtmak için gereken enerji miktarıdır.
==DÖNÜŞÜMLER==
1 joule şunlara eşittir :
* 1 × 107 erg (tam)
* 6.24150974 × 1018 eV (elektronvolta)
* 0,2390 cal (termokimyasal gram kalori veya küçük kalori)
* 2,3901 × 10-4 kcal (kilokalori ısılkimyasal, kilogram kalori, büyük kalori veya gıda kalori)
* 9,4782 × 10-4 BTU (İngiliz ısı birimi)
* 0,7376 ft • lb (foot-pound)
* 23.7 ft • pdl (ayak-poundals)
* 2,7778 × 10-7 kilovat-saatlik
* 2,7778 × 10-4 watt-saat
* 9,8692 × 10-3 litre-atmosfer
* 11,1265 femtogram (kütle-enerji denkliği)
* 1 × 10-44 foe (tam)
Joule cinsinden tam olarak tanımlanmış birimler şunları içerir:
* 1 termokimyasal kalori = 4,184 J
* 1 Uluslararası Masa kalori = 4,1868 J
* 1 watt saat = 3600 J
* 1 kilovat saat = 3.6 × 106 J (ya da 3.6 MJ)
* 1 watt saniye = 1 J
* 1 ton TNT = 4,184 GJ
32.476

değişiklik