"Kurumsal iktisat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Kurumsal iktisat esasen Neo-Klasik ve [[Marksist]] iktisadın görüşlerine alternatif fikirler üretme üzerinde yoğunlaşmış bir iktisadi düşüncedir. Bu düşünce akımına göre iktisat bilimi interdisipliner bir bilim dalıdır. İktisadi olayları incelerken [[sosyoloji]], [[psikoloji]], [[siyaset]], maliye, [[yönetim]], [[tarih]] gibi bilim dallarından yararlanılmalıdır. İktisadi olayların ve faaliyetlerin gelişiminde kurumların önemi büyüktür. Özellikle mülkiyet, piyasa yapısı gibi [[kurum]]lar ekonomik gelişme açısından oldukça önemlidir. Ekonomide istikrar için devletin ekonomiyi sürekli olarak izlemesi ve yönlendirmesi gerekli olup [[gelir dağılımı]]nın düzeltilmesi için de devlet müdahalesine ihtiyaç vardır.
 
<blockquote>
Kurumsal iktisadın gelişimi [[I. Dünya Savaşı]]ndan sonra hız kazanmıştır. Bu konuda özellikle [[Amerika Birleşik Devletleri]]’nde bir dizi konferans düzenlenmiş ve kurumsal iktisat alanında önemli adımlar atılmıştır. Kurumsal iktisat kavramı ilk olarak 1918 yılında [[Amerikan İktisat Derneği]]nin<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/American_Economic_Association Amerikan İktisat Derneği]</ref> yıllık toplantısında kullanılmıştır.
</blockquote>
 
==Kısımları==
3.106

düzenleme