"Örnekleme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme özeti yok
 
Bu prensibi uygulamak için şu aşamalar uygulanır:
# Anakütlenin her bir elemanı tesbittespit edilir ve tesbittespit edilen elamanların her birine bir sayısal kod verilir. Genellikle kodlar birbirini takip eden sayılar halinde [[sıralama düzeni]] halindedir ve sanki sayısal bir isimdir.
# İkinci aşamada en uygun örneklem hacmi, yani ''n'', tayin edilir.
# Bir ''rastgele numara üretici alet'' kullanılarak istenilen ''n'' sayıda (birbirinden değisik olması tercih edilir) rastgele sayı çıkartılır. Rassal sayılar gayet çok olduğu için bir çeşit geri koymadan örnek alma deneyim sonucu olan ''n'' tane rasgele sayı aynı olasılığa haizdir.
34.160

düzenleme