"Musa el-Kâzım" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
Musâ el-Kazım 21 yaşında yedinci [[12 imam|İmam]] oldu. Şeyh el-Mufid ''"Kitâbû'l-İrşâd"'' adlı kitabında ondan şöyle bahseder;
 
{{Cquote|Ebu Abdullah [[İmâm Câʿfer es-Sâdık]]'ın (a.s.)'ın yandaşları, şeyhleri, en yakın çevresi ve muteber ve adil uleması (r.a.) arasında Ebu Abdullah Cafer Es-Sadık'ın (a.s.) İmamet için açıkça oğlu, Ebu el-Hasan Musa'yı (a.s) belirlediğini bildirenlerin arasında şunlar vardır: El-Mufazzal bin Ömer, Ömer el-Cufi, Mu'az bin Kesir, Abdurrahman bin el-Haccac, El-Feyz bin el-Muhtar, Yakub el-Sarrac, Süleyman bin Halid, Safvan el-Cemmal... [Halef bildirdiği] aynı zamanda iki kardeşi, Cafer (a.s.) oğullları İshak ve Ali tarafından bildirilmiştir.}}
 
İsmailî [[Şii]]lere göre 6. [[İmâm Câʿfer es-Sâdık]]'ın en büyük oğlu [[İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek|İsmail bin Cafer]]'dir. [[İsmailîlik]]'te Mūsá el-Kāżım'ın yerine onun İmam olduğuna inanılır. Bu kesim İsmail'in saklanmak için babasının komutasına girdiğine inanırlar. Büyük çoğunluğa göre ise o babasından önce vefat etmiştir ve bu nedenle hiçbir şekilde İmam olmamıştır. Onun neslinden olanlar Musa'ya karşı İsmail'in İmamlığını desteklediler ve bugünkü [[İsmailîlik]] mezhebini oluşturdular. Bu akım bazı özgür grupları kapsamaktadır.
36

değişiklik