"Tevessül" sayfasının sürümleri arasındaki fark

.....Sufi bir Velî.....
(==Dış bağlantılar==...)
(.....Sufi bir Velî.....)
== Maksad ==
Bir [[mürşid]], [[pir]] ya da [[şeyh]] ''vesilesiyle'' [[Allah-u Teâlâ]]'ya yakınlaşmaktır.
Tevessülü uygulayan Müslümanlar bunu [[Kur'anân-ı Kerîm]]a'e dayandırdıklarını söylerler. Çoğu bunun onları [[Cenâb-ı Hakk]]'a yaklaştırdığına inanırlar.<ref name=tomorrow>[http://www.islamtomorrow.com/wasila/1.asp Sunni Hanbali Position from Islam Tomorrow]</ref> [[Sünnî]] [[İslam mezhepleri|İslâm mezhepler]]ince de, [[Onikiciler]] [[İslam mezhepleri|İslâm mezhebi]]'nde olduğu gibi [[Hakk Teâlâ]]'ya bir [[peygamber]], [[imamiyye|imam]] ya da ölü veya sağ [[Sufi]] bir [[Sufi|SufiVelî Veli(İslam)|Velî]] aracılığıyla yalvarma ve ricacı olma durumu mevcuttur. [[Allah]]'ın [[Kur’an-ı Kerîm]]'deki ifadesine göre [[İslam]]'da şehitler ölmezler. <ref>[http://www.islamic.pwp.blueyonder.co.uk/Fiqh/tawassul.htm Tawassul (Supplicating Allah through an intermediary).]</ref> [[Zakir Naik]] gibi diğerlerine göre ise ölüler aracılığıyla ricacı olunamaz. [[Hamza Yusuf]] ise aynı görüşte olmamakla birlikte bunun fitneye sebep olabilecek kadar büyük bir mesele olmadığını, tarihte bu meselenin kaynağının ilk defa [[Takiy’ûd-Dîn İbn-i Teymiyye]] tarafından ortaya çıkarıldığını ve büyütüldüğünü ifade etmektedir.
 
{{Sidebar
* [[Zeyd’îyye]]
* [[İsnâ‘aşer’îyye]]<small> ''([[Câferîler]] {{dot}} [[Gâl’îyye]] ([[Hurûfî]]-[[Bektaşi inancı|Bektaş’îyye]] {{dot}} [[Nusayrî]]-[[Alavîyyeh]]) {{dot}} [[Alev’îyye|Bâtınî]]-[[Anadolu Alevîliği]])''</small>
* [[İsmâil’îyyeİsmâ‘îl’îyye]] ''<small>([[Pamir Alevîliği]] {{dot}} [[Mustalilik|Mustâ‘li]]-[[Tâyyîb’îyye|Tâyyîbî]] {{dot}} [[Nizârî]]-[[İmâmet (Nizârî i'tikadı)|İsmâ‘îlîİsmâ‘îl’îyye]] {{dot}} [[Dûrz’îyye]])''</small>
 
|heading6 = [[Ehl-i Abâ Hadisi|Ehl-i Abâ]]
Anonim kullanıcı