"Aziz Malaki kehaneti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Düzeltmeler
(Eklentiler)
(Düzeltmeler)
| '''Peygamber Malaki - Aziz Malaki:'''
 
Diğer yandan Kitabı Mukaddes'teki peygamber Malaki'yle benzerlik kurularak, benzer bir isimle ve Aziz ünvanıyla papalar hakkında kehanetlerde bulunduğu iddia edilen "Aziz Malaki"'nin rolleri birbirine benzer değildir. Bunun nedeni Aziz Malaki'nin kehanetlerini dayandırdığı kaynağın ruhçuluk kökenli olmasıdır. Aziz Malaki kehaneti, Fatima'nın Üç Sırrı olarak adlandırılan kehanetle yakından benzerlik gösterir. Fatima'nın Üç Sırrı ile ilgili konuda birçok sıradışı (metafizik-paranormal) olarak adlandırılan unsurlar bulunur. Hıristiyan Alemi ve Büyük Babil'in geri kalan diğer dinleri, keramet ya da mucize olarak görülen bu türden ruhçuluk olaylarıyla doludurlar. Ve üstelik, bütün bunlar bu dinlerin takipçilerince ruhçuluk olarak görülmek bir yana, tanrısal kaynaklı birer mucize olarak görülürler.<ref>https://www.youtube.com/results?search_query=catholic+church+miracles+ Kilise Mucizeleri</ref> <ref>https://www.youtube.com/results?search_query=church+miracle+healing Sözde ilahi mucize tedaviler</ref> <ref>https://www.youtube.com/results?search_query=church+miracle+healing Sözde mucize tedaviler</ref> <ref>https://www.youtube.com/watch?v=9hUhqbkzVMY</ref> <ref>https://www.youtube.com/watch?v=hYp5WrZ_CIc</ref> <ref>https://www.youtube.com/watch?v=cwkbtXAMEQQ</ref> <ref>https://www.youtube.com/watch?v=V1GOUcB1Ejc</ref> Kitabı Mukaddes'e göre bütün bunlar, Şeytan ve melekleri olan cinlerin, ''kendi kontrollerindeki sahte dinler yoluyla'' insanları saptırmak üzere kullandıkları sahte mucizeler ve aldatmacalardır. Bunlar, "her türlü mucizede, '''yanıltıcı belirtilerle''' harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen Şeytan'ın etkinliğiyle" yapılan işler olarak gösterilir. <ref>'''2. Selanikliler 2:'''
 
:1-2 Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve O'nunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince: Kardeşler, size rica ediyoruz, Rab'bin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. 3 Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam [Konstantin ile başlayan Hıristiyan Alemi] ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. 4 Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın Tapınağı'nda oturacaktır.
'''Zulüm-Büyük Sıkıntı:''' Büyük Babil'in başına gelecek sıkıntıdır. Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere bütün Babil'de ortaya çıkan ve kollara ayrılan dinler Büyük Babil olarak adlandırılır. Kitabı Mukaddes'teki "Büyük sıkıntı" ifadesi yanlızca sahte dinlerin yok edilişini içermez. Ancak bu sıkıntıların başlangıcını "Canavar"ın "Fahişe"yi (Büyük Babil'i) yok etmek üzere harekete geçmesi oluşturacaktır. Sahte dinler olarak ilk başta Hıristiyan aleminin mezhepleri büyük bir sıkıntıya girecektir. Katolik kilisesi ise yüzlerce yıldır yaptığı kötülüklerin hesabını vermek üzere, bunların arasında ilk başta gelen bir mezhep olarak başı çekecektir. Diğer bütün Babil (Sümer Babil'in güneyidir. Sümer deki din de Babil'dekiyle aynıdır.) dinleri de binlerce yıldır ve halen günümüzde dahi devam ettirdikleri kan dökme eylemlerinden dolayı aynı akıbete uğrayacaklardır. Dinler kendi aralarında dahi mezhep ayrılıklarından dolayı milyonlarca insanın kanının dökülmesinden sorumludurlar. Tanrı'nın yapacağı bir yönlendirmeyle beklenmedik bir anda, bütün devletlerin askeri güçleri teşkilatlanmış dinlere saldırarak yok edecektir. Bu olduğunda, ortaya bu dinlerin takipçileri açısından büyük bir sıkıntı çıkacaktır. Ve dinlerini destekleyip savunmaya çalışan insanlar dinleriyle birlikte yok edileceklerdir. Ancak Büyük Sıkıntı dinler yok edildikten sonra da devam ederek [[Armageddon]]'la sona erecektir.
 
:{| class="wikitable"
:Matta 24:21 Çünkü o günlerde '''öyle korkunç bir sıkıntı olacak''' ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. 22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.
|-
| '''Matta 24:'''
 
21 Çünkü o günlerde '''öyle korkunç bir sıkıntı olacak''' ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. 22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.
:Vahiy 18 1 Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. 2 Melek gür bir sesle bağırdı:
|}
:“Yıkıldı! '''Büyük Babil''' yıkıldı! Cinlerin barınağı, Her kötü ruhun uğrağı, Her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar Azgın fuhşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da Onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları Onun aşırı sefahatiyle zenginleştiler.”
 
:Gökten başka bir ses işittim:
:{| class="wikitable"
:“Ey halkım!” diyordu. “Onun günahlarına ortak olmamak, Uğradığı belalara uğramamak için çık oradan! Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti, Ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa, karşılığını ona aynen verin, Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kâsedeki içkinin İki katını hazırlayıp ona içirin. Kendini yücelttiği, sefahate verdiği oranda '''Istırap ve keder verin ona'''. Çünkü içinden diyor ki, ‘Tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim. Asla yas tutmayacağım!’ '''Bu nedenle başına gelecek belalar''' '''–Ölüm, yas ve kıtlık–''' '''Bir gün içinde gelecek.''' '''Ateş onu yiyip bitirecek.''' '''Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür.'''
|-
:9 “Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. 10 '''Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek''', uzakta durup,
| '''Vahiy 18:'''
:‘Vay başına koca kent, Vay başına güçlü kent Babil! Bir saat içinde cezanı buldun’ diyecekler.
 
:11 “Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. 12-13 Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günnük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık.
1 Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. 2 Melek gür bir sesle bağırdı:
:14 “Diyecekler ki,
:‘Canının çektiği meyveler elinden gitti, Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu.
“Yıkıldı! '''Büyük Babil''' yıkıldı! Cinlerin barınağı, Her kötü ruhun uğrağı, Her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar Azgın fuhşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da Onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları Onun aşırı sefahatiyle zenginleştiler.”
:İnsanlar bunları bir daha göremeyecek.’
:15 '''Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ıstıraptan dehşete düşecekler'''. Uzakta durup ağlayacak, yas tutacaklar.
Gökten başka bir ses işittim:
:16 “ ‘Vay başına, vay!’ diyecekler. ‘İnce keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, Altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş Koca kent! 17-18 Onca büyük zenginlik Bir saat içinde yok oldu.’
:“Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi, onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup, ‘Koca kent gibisi var mı?’ diye feryat ettiler. 19 Başlarına toprak döktüler, yas tutup ağlayarak feryat ettiler:
“Ey halkım!” diyordu. “Onun günahlarına ortak olmamak, Uğradığı belalara uğramamak için çık oradan! Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti, Ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa, karşılığını ona aynen verin, Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kâsedeki içkinin İki katını hazırlayıp ona içirin. Kendini yücelttiği, sefahate verdiği oranda '''Istırap ve keder verin ona'''. Çünkü içinden diyor ki, ‘Tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim. Asla yas tutmayacağım!’ '''Bu nedenle başına gelecek belalar''' '''–Ölüm, yas ve kıtlık–''' '''Bir gün içinde gelecek.''' '''Ateş onu yiyip bitirecek.''' '''Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür.'''
:‘Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri olanların hepsi Onun sayesinde, onun değerli mallarıyla Zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü.’
 
:20 Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler! Onun başına gelenlere sevinin! Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı.”
9 “Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. 10 '''Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek''', uzakta durup,
:21 Sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi:
:“'''Koca kent Babil''' de İşte böyle şiddetle atılacak Ve bir daha görülmeyecek. 22 Artık sende lir çalanların, ezgi okuyanların, Kaval ve borazan çalanların sesi Hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. 23 Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. '''Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. 24 Peygamberlerin, kutsalların Ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı Sende bulundu.”'''
‘Vay başına koca kent, Vay başına güçlü kent Babil! Bir saat içinde cezanı buldun’ diyecekler.
 
11 “Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. 12-13 Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günnük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık.
 
14 “Diyecekler ki,
 
‘Canının çektiği meyveler elinden gitti, Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu.
 
İnsanlar bunları bir daha göremeyecek.’
 
15 '''Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ıstıraptan dehşete düşecekler'''. Uzakta durup ağlayacak, yas tutacaklar.
 
16 “ ‘Vay başına, vay!’ diyecekler. ‘İnce keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, Altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş Koca kent! 17-18 Onca büyük zenginlik Bir saat içinde yok oldu.’
 
“Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi, onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup, ‘Koca kent gibisi var mı?’ diye feryat ettiler. 19 Başlarına toprak döktüler, yas tutup ağlayarak feryat ettiler:
 
‘Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri olanların hepsi Onun sayesinde, onun değerli mallarıyla Zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü.’
 
20 Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler! Onun başına gelenlere sevinin! Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı.”
 
21 Sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi:
 
“'''Koca kent Babil''' de İşte böyle şiddetle atılacak Ve bir daha görülmeyecek. 22 Artık sende lir çalanların, ezgi okuyanların, Kaval ve borazan çalanların sesi Hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. 23 Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. '''Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı.''' 24 '''Peygamberlerin, kutsalların Ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı Sende bulundu.”'''
|}
 
=== Yok edilecek Yedi Tepeli Şehir ===
'''Yedi Tepeli Şehir: Büyük Babil.''' Büyük Babil, Kadın, Fahişe sözcükleri eşanlamlıdırlar. Canavarın üzerinde oturan kadın, aynı zamanda Büyük Babil olmaktadır. Buradaki benzetmede canavarın başları birer tepe gibi gösterilir ve Büyük Babil bu tepelerde kurulmuş bir şehir olarak gösterilmiştir. Sahte dinleri temsil eden Büyük Babil yok edildiğinde "Yedi Tepeli Şehir" yıkılmış olacak.
 
:
:Vahiy 17:
{| class="wikitable"
|-
| '''Vahiy 17:'''
 
:1 Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu: “Gel!” dedi. “Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarptırılacağı cezayı göstereyim. 2 Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhşunun şarabıyla sarhoş oldular.”
 
:3 Bundan sonra melek beni Ruh'un yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. 4 Kadın, mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kâse vardı. 5 Alnına şu gizemli ad yazılmıştı:
 
::'''BÜYÜK BABİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİN ANASI'''
 
:6 Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. 7 Melek bana, “Neden şaştın?” diye sordu. “Kadının ve onu taşıyan yedi başlı, on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. 8 Gördüğün canavar bir zamanlar vardı, ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok, ama yine gelecek.
 
:9 “Bunu anlamak için bilgelik gerek. '''Yedi baş, kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir; aynı zamanda yedi kraldır.''' 10 Bunların beşi düştü, biri duruyor, ötekiyse henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. 11 Yaşamış, ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. 12 Gördüğün on boynuz henüz egemenlik sürmemiş on kraldır; canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. 13 Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. 14 Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onları yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır. O'nunla birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve O'na sadık kalmış olanlardır.”
 
:15 Bundan sonra melek bana, “Şu gördüğün sular –fahişenin kenarında oturduğu sular– halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir” dedi. 16 “Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. 17 Çünkü Tanrı, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki, Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler. 18 '''Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir'''.”
|}
 
=== Korkunç Yargıç ===
'''Korkunç Yargıç: Tanrı.''' Hem iyileri hem de kötüleri olmak üzere bütün insanları yargılayacak kişi Tanrı'dır.
 
:{| class="wikitable"
:Mezmurlar 50:6 Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor, Çünkü '''yargıç Tanrı'nın kendisidir'''.
|-
| '''Mezmurlar 50:6'''
 
Gökler O'nun doğruluğunu duyuruyor, Çünkü '''yargıç Tanrı'nın kendisidir'''.
:Romalılar 9:28 Çünkü Rab yeryüzündeki '''yargılama''' işini Tez yapıp bitirecek."
|}
 
:{| class="wikitable"
:1. Petrus 4:17 Çünkü yargının, Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer '''yargılama''' önce bizden başlarsa, Tanrı'nın Müjdesi'ne kulak asmayanların sonu ne olacak?
|-
| '''Romalılar 9:28'''
 
Çünkü Rab yeryüzündeki '''yargılama''' işini Tez yapıp bitirecek."
:Vahiy 14:7 Yüksek sesle şöyle diyordu: "Tanrı'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü '''O'nun yargılama saati geldi'''. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!"
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''1. Petrus 4:17'''
 
Çünkü yargının, Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer '''yargılama''' önce bizden başlarsa, Tanrı'nın Müjdesi'ne kulak asmayanların sonu ne olacak?
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Vahiy 14:7'''
 
Yüksek sesle şöyle diyordu: "Tanrı'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü '''O'nun yargılama saati geldi'''. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!"
|}
 
=== Yargılanacak insanlar ===
'''Yargılanacak insanlar: Herkes.''' Bütün insanlık dünyası yargılanacak ve kötüler yok edilecek.
 
:{| class="wikitable"
:Elçilerin İşleri 17:31 Çünkü '''dünyayı''', atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir."
|-
| '''Elçilerin İşleri 17:31'''
 
Çünkü '''dünyayı''', atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir."
:Vahiy 19:17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: "Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!"
|}
 
:{| class="wikitable"
:Mezmurlar 37:38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, '''Kötülerin kökü kazınacak'''.
|-
| '''Vahiy 19:17-18'''
 
Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: "Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!"
:Mezmurlar 68:2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi '''Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde'''!
|}
 
:{| class="wikitable"
:Mezmurlar 92:7 '''Kötüler''' mantar gibi bitse, Suçlular pıtrak gibi açsa bile, Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
|-
| '''Mezmurlar 37:38'''
 
Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, '''Kötülerin kökü kazınacak'''.
:Mezmurlar 104:35 Tükensin dünyadaki '''günahlılar''', Yok olsun artık '''kötüler'''! RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! RAB'be övgüler sunun!
|}
 
:{| class="wikitable"
:Süleyman'ın Özdeyişler 24:20 Çünkü '''kötülerin geleceği yok''', Çırası sönecek onların
|-
| '''Mezmurlar 68:2'''
 
Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi '''Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde'''!
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Mezmurlar 92:7'''
 
'''Kötüler''' mantar gibi bitse, Suçlular pıtrak gibi açsa bile, Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Mezmurlar 104:35'''
 
Tükensin dünyadaki '''günahlılar''', Yok olsun artık '''kötüler'''! RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! RAB'be övgüler sunun!
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Özdeyişler 24:20'''
 
Çünkü '''kötülerin geleceği yok''', Çırası sönecek onların.
|}
 
=== Son ===
'''Son: Şimdiki ortamın sonu.''' Buradaki son Dünya'nın sonu anlamında değildir. ''Dünya iyilerin "Büyük Sıkıntı" ve "Armagedon"da sağ bırakılarak yaşamaya devam edecekleri bir yer olarak kalacaktır.'' "Büyük Sıkıntı" olarak adlandırılan dönem Armagedon savaşıyla zirveye ulaşarak, ''yalnızca eski dünya ortamına ve düzenine son verecektir''. İsa'nın başında olduğu göksel ordular bütün kötüleri bu savaşla yok ederek ''kötülerin ve onların oluşturduğu ortamın sonunu getireceklerdir''. Canavar, sahte peygamber şeklindeki simgelerle anlatılan siyasi kuruluşların tümü yok edilmiş olacaklardır. Ayrıca gökteki ruh hükümdarlar olan Şeytan ve cinlerinin faaliyetlerine de son verilecektir. Bin yıl hapsedilecekler ve bin yılın sonunda yok edilecekler.
 
:{| class="wikitable"
:Matta 24:14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman '''son''' gelecektir.
|-
| '''Matta 24:14'''
 
Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman '''son''' gelecektir.
:Matta 25:31 “İnsanoğlu (Mikail-İsa) kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. ... 46 “Bunlar sonsuz ölüme, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.”
|}
 
:{| class="wikitable"
:Vahiy 19:11 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir (Mikael-İsa). Adaletle yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. 15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. 16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:
|-
| '''Matta 25:31'''
 
“İnsanoğlu (Mikail-İsa) kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. ... 46 “Bunlar sonsuz ölüme, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.”
::'''KRALLARIN KRALI VE EFENDİLERİN EFENDİSİ'''
|}
 
:{| class="wikitable"
:17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”
|-
| '''Vahiy 19:'''
 
11 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir (Mikael-İsa). Adaletle yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. 15 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. 16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:
:19 '''Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm'''. 20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.
 
:'''KRALLARIN KRALI VE EFENDİLERİN EFENDİSİ'''
:Yeşaya 24:21 O gün RAB yukarıda, '''gökteki güçleri''' (Şeytan ve cinleri) ve aşağıda, yeryüzündeki kralları '''cezalandıracak'''. 22 '''Zindana tıkılan tutsaklar gibi cezaevine kapatılacak ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar'''.
 
17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”
:Vahiy 7:15 Bana dedi ki, "'''Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir'''. Kaftanlarını Kuzu'nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için, "Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, Tapınağında gece gündüz O'na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını onların üzerine gerecek.
 
19 '''Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm'''. 20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.
:Mezmurlar 37:27,28:
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Yeşaya 24:21'''
 
O gün RAB yukarıda, '''gökteki güçleri''' (Şeytan ve cinleri) ve aşağıda, yeryüzündeki kralları '''cezalandıracak'''. 22 '''Zindana tıkılan tutsaklar gibi cezaevine kapatılacak ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar'''.
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Vahiy 7:15'''
 
Bana dedi ki, "'''Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir'''. Kaftanlarını Kuzu'nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için, "Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, Tapınağında gece gündüz O'na tapınıyorlar. Tahtta oturan, çadırını onların üzerine gerecek.
|}
 
:{| class="wikitable"
|-
| '''Mezmurlar 37:27,28:'''
 
:Kötülükten kaç, iyilik yap;
:Sonsuz yaşama kavuşursun.
:28 Çünkü RAB doğruyu sever,
:Sadık kullarını terk etmez.
:'''Onlar sonsuza dek korunacak''',
:Kötülerinse kökü kazınacak.
:Doğrular yeryüzünü miras alacak,
:'''Orada sonsuza dek yaşayacak'''.
|}
 
== Fatima'nın üçüncü sırrı ==
"Fatima'nın üçüncü sırrı" olarak bilinen konu Aziz Malaki kehanetiyle benzerlik gösterir. Ancak daha dar kapsamlıdır ve gelecek sıkıntıları yalnızca Katolik Kilisesi açısından ele alır ve bu kilisenin başına gelecekleri bildirir. Fatima'nın üçüncü sırrı diye bilinen olaya göre, askerler Katolik kilisesinin bütün din adamlarını, rahip ve rahibelerini öldürürler. Bütün bu olan biteni gören papa, büyük bir üzüntü içinde, titreyerek İsa'nın heykelinin çarmıha gerildiği bir haçın önüne gelir. Burada diz çöküp İsa'ya yalvarmak isterken askerler gelir ve papayı vururlar ve papa ölür. Fatima'nın üçüncü sırrı Katolikler için çok korkutucudur. Bu sır 1917 yılında Lizbon'a yakın bir yer olan Fatima kasabasında "Meryem Ana" olarak, olağandışı bir olayla görünen bir kişi tarafından üç küçük çocuğa verilmiştir. "Meryem Ana" çocuklara birkaç kere göründüğü yere gelmelerini ister. Çocukların gelmesi gereken gün, hep ayın '''13''''üdür. İlk göründüğü gün Mayıs'ın '''13''''üdür (5/13). Daha sonra Papa John Paul'un vurulduğu ay da Mayıs'ın '''13''''üdür. Çocuklardan son sağ kalan Maria'ya Katolik Kilisesince azize ünvanı verilmiştir. Azize Maria da 2005 yılında Şubat ayının '''13''''ünde ölmüştür.<ref>http://www.gnoxis.com/fatima-olay%C4%B1-42267.html Fatima olayı</ref><ref>http://mehdiii.blogcu.com/fatima-olayi-kuran-baglantisi/7831145 Fatima'nın Üç Sırrı</ref>
 
== Dış bağlantılar ==
187

düzenleme