"Baba İlyas" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Yaşamı: Melik Dânişmendiye devrinde............{{Ayrıca bakınız|Melik Gazi|Dânişmendliler}}
(=== Anadolu Alevîliği üzerinde yarattığı tesirler ==={{Ayrıca bakınız|Kızılbaşlık|Râfızîlik|Hurûfîlik|Bektâşîlik|Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Alevîler}})
(→‎Yaşamı: Melik Dânişmendiye devrinde............{{Ayrıca bakınız|Melik Gazi|Dânişmendliler}})
 
=== Kayseri Kadılığı’na tâyini ===
Manevî bir hayat sürdüğü Amasya'nın Çat köyünde müridleri tarafından mucizeler yaratan çok saygın bir üst düzey azîz olarak görülmekteydi. [[Melik Gazi|Melik]] [[Dânişmendliler|Dânişmendiye]] devrinde ise bütün Anadolu’da meşhur olan Horasanlı Baba İlyas, “İbrahim Bey’in oğlu Yağ Basan Bey” zamanında Kayseri’ye kadı olarak atandı.
{{Ayrıca bakınız|Melik Gazi|Dânişmendliler}}
 
=== Hankah Mes’udiye Şeyhliği’ne tâyini ===
[[I. Alaeddin Keykubad|Birinci Âlâ’ed-Dîn Key-Kûbâd]] tahta geçtiğinde, Amas’ya Kadılığı’na Taky’ed-Dîn’i, Mes’udiye Müderrisliği’ne Tâc’ed-Dîn Yûsuf Tebrizî’yi, Hankah Mes’udiye Şeyhliği’ne de [[Ebu'l Vefâ|Tâc’ed-Dîn Ebû’l Vefâ Harezmî]]’yi atadı. [[Ebu'l Vefâ]]’nın ölümü üzerine de yerine onun hâlifelerinden Kayseri Kadısı ve [[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtıni]]yye’nin en meşhurlarından olan [[Babâîler]] pirî Şücâ’ed-Dîn Ebû’l Bekâ Baba İlyâs Horasanî’yi tâyin etti.
Baba İlyâs'ın bu hareketle başlatmış olduğu tasavvufî-dinî hareket , asıl onun ölümünden sonra oğlu ''"Muhlis Paşa"'' ve diğer hâlifeleri aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış, [[Osmanlı Devleti]]'nin kuruluşu döneminde ''"Abdalân-ı Rûm Hareketi"'' ve nihâyetinde de Bektâşîliği ortaya çıkarmış, XVI. yüzyılda da kendilerine [[Kızılbaş]] ve [[Râfızî]] adı verilen toplulukların doğmasına vesile olmuştur.
{{Ayrıca bakınız|Anadolu Alevîliği|Râfızîlik|Kızılbaşlık|Hurûfîlik|Bektâşîlik|Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Alevîler}}
 
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
Anonim kullanıcı