"Kadirîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(→‎Kadirî tarikât silsilesi: Abd-ul Kâdir Geylanî'den daha sonraya uzanan ve Hacı Bayram-ı Veli ile devam eden kollardan biri ise aşağıdaki şekilde verilmektedir.)
== Kadirî tarikât silsilesi ==
===Birinci silsile===
Tasavvuf[[Abdülkâdir Geylânî]]'nin [[tasavvuf]] alanındaki mürşidi[[mürşid]]i Ebu Saîd el-Mübarek b. Ali el-Mahzûmî idi. Tarikat silsilesi el-Mahzûmî, Ebu'l Hasan Ali İbn Muhammed b.Yusuf el-Kureşi, Ebu'l-Ferec Yusuf el-Tarsusî, Abdu'l-Aziz et-Temimî, Ebubekr Şiblî, [[Cüneyd Bağdadi|Cüneyd Bağdâdî]], [[Seri-i Sekatî|Sırriyü's-Sakatî]] ve [[Maruf-i Kerhî|Maruf el-Kerhî]] aracılığı ile Ehl-i Beyt imamlarından [[İmâm Ali eler-RızaRızâ]]'ya, ondan da Musa[[İmâm Mûsâ el-Kâzım]], Cafer[[İmâm Câʿfer es-Sâdık]], [[Muhammed el-BâkırBakır]], Zeyne'l[[Ali Zeyn el-AbidinÂb’ı-Dîn]] ve [[Hüseyin b.bin Ali]] aracılığı ile [[Ali el-Mûrtezâ]] ve [[Muhammed Mustafa]]'ya dayanır.
 
===İkinci silsile===
Abd-ul[[Abdülkâdir Kâdir GeylanîGeylânî]]'den daha sonraya uzanan ve [[Hacı Bayram-ı Veli]] ile devam eden kollardan biri ise aşağıdaki şekilde verilmektedir.
 
'''[[Muhammed Mustafa|Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa]]'''
Anonim kullanıcı