"Kadirîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Kadirî tarikât silsilesi: Abd-ul Kâdir Geylanî'den daha sonraya uzanan ve Hacı Bayram-ı Veli ile devam eden kollardan biri ise aşağıdaki şekilde verilmektedir.
(→‎Kadirî tarikât silsilesi: Abd-ul Kâdir Geylanî'den daha sonraya uzanan ve Hacı Bayram-ı Veli ile devam eden kollardan biri ise aşağıdaki şekilde verilmektedir.)
 
== Kadirî tarikât silsilesi ==
===Birinci silsile===
Tasavvuf alanındaki mürşidi Ebu Saîd el-Mübarek b. Ali el-Mahzûmî idi. Tarikat silsilesi el-Mahzûmî, Ebu'l Hasan Ali İbn Muhammed b.Yusuf el-Kureşi, Ebu'l-Ferec Yusuf el-Tarsusî, Abdu'l-Aziz et-Temimî, Ebubekr Şiblî, Cüneyd Bağdâdî, Sırriyü's-Sakatî ve Maruf el-Kerhî aracılığı ile Ehl-i Beyt imamlarından Ali el-Rıza'ya, ondan da Musa el-Kâzım, Cafer es-Sâdık, Muhammed el-Bâkır, Zeyne'l-Abidin ve Hüseyin b. Ali aracılığı ile [[Ali el-Mûrtezâ]] ve [[Muhammed Mustafa]]'ya dayanır.
 
===İkinci silsile===
Abd-ul Kâdir Geylanî'den daha sonraya uzanan ve [[Hacı Bayram-ı Veli]] ile devam eden kollardan biri ise aşağıdaki şekilde verilmektedir.
 
'''[[Muhammed Mustafa|Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa]]'''
 
[[Hacı Bayram-ı Veli]]
 
Şeyh [[Eşrefoğlu Rumî]]
 
Şeyh Hacı Kazan Kaya Baba
Anonim kullanıcı