Ana menüyü aç

Değişiklikler

Kategori eklendi.
Bulgarların konuştuğu dil, akademik çevrelerin çoğu tarafından [[Hazarca]] ve [[Çuvaşça]] ile birlikte Türkçenin [[Ogur]] koluna ait bir dil olduğu kabul edilir.<ref>[http://www.kroraina.com/knigi/en/sr/sr_1_1.htm Runciman 1930]</ref><ref>Siegert 1985: 46</ref><ref>[http://www.kroraina.com/knigi/da/da_2_2.htm Angelov 1971:] (bulgarca)</ref><ref>[http://www.kroraina.com/knigi/pp2/pp_1_2_1.htm Petrov 1981] (bulgarca)</ref> Bu görüşü destekleyen farklı bulgular da vardır. Ön Bulgarlardan kalan yaklaşık 100 civarında yazılı taş bulunmuştur. Bunların birçoğu [[Orhun alfabesi]] ile runik yazıyla yazılmıştır.(Grek ve Kiril alfabesi ile yazılan yazıtlar da vardır.) Bu yazıtlar ilk kez S. Baichorov tarafından incelenmiştir.<ref>Baichorov S.Ya., Ancient Turkic runic monuments of the Europe, Stavropol, 1989 (In Russian)</ref> Bunların dışında dillerinde sıkça rastlanan "[[Tarkan]]", "[[Batur]]", "[[Han]]" gibi ünvanlar ve diğer birçok Türk dilindeki karşılığı "[[Tengri]]" olan "[[Tangra]]" gibi sözcükler de bu görüşü desteklemiştir. Ayrıca o döneme ait [[Prokopius]], [[Agathias]] ve [[ Menander Protektor]] gibi tarihçiler de Bulgarları [[Hun]] olarak tanımlamıştır.<ref>Maenchen-Helfen [http://www.kroraina.com/huns/mh/mh_1.html Chapter IX. Language]</ref>
 
Buna rağmen 1990'larda bazı Bulgar akademisyenler, bir takım bulgulara dayanarak Bulgarların konuştuğu dilin [[İran dilleri]]ne ait olduğu hipotezini ortaya atmıştır.<ref>Добрев, Петър, 1995. "Езикът на Аспаруховите и Куберовите българи" 1995</ref><ref>Бакалов, Георги. Малко известни факти от историята на древните българи [http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Bakalov-1.htm Част 1]<!--The author, a very prominent Bulgarian historian, mentions three linguists as opponents of the Turkic theory. The first one is Omeljan Pritsak, who in fact was one of the principal proponents of the Turkic theory (see Mosko Moskov, Imennik na balgarskite hanove). The second one is a French linguist, Denis (?), who apparently said in 1921 that "at times one may wonder whether the language really was Turkic or simply had a lot of Turkic loanwords".{http://www.protobulgarians.com/Kniga%20AtStamatov/Izvori%20-%202%20chast.htm) - neither up-to-date, nor categorical. The third one is Cvetana Tafradzhiyska, who was a Bulgarian specialist in Mongolian studies. She based her support of the Iranian theory on historical rather than linguistic considerations (http://www.bgbook.dir.bg/book.php?ID=7237). She may be the only modern linguist who supported it, I'm not sure that's enough of a reason to mention her here.--> [http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Bakalov-2.htm част 2]</ref><ref>Димитров, Божидар, 2005. 12 мита в българската история</ref><ref>Милчева, Христина. Българите са с древно-ирански произход. Научна конференция "Средновековна Рус, Волжка България и северното Черноморие в контекста на руските източни връзки", Казан, Русия, 15.10.2007</ref>Bugün bu iddiayı destekleyenlerin çoğu, bunun nedeninin aslında İran dillerinin Türk dilleri üzerindeki etkisinden kaynakladığı gibi ara bir tutum sergilerken,<ref>Бешевлиев, Веселин. Ирански елементи у първобългарите. Античное Общество, Труды Конференции по изучению проблем античности, стр. 237-247, Издательство "Наука", Москва 1967, АН СССР, Отделение Истории.</ref><ref>Rüdiger Schmitt (Saarbrücken). IRANICA PROTOBULGARICA: Asparuch und Konsorten im Lichte der Iranischen Onomastik. Academie Bulgare des Sciences, Linguistique Balkanique, XXVIII (1985), l, 13-38</ref><ref>Rasho Rashev. On the origin of the Proto-Bulgarians, p. 23-33 in: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. In honour of Prof. V. Beshevliev, Veliko Tarnovo, 1992.</ref> Diğer bazı Bulgar akademisyenler bu görüşe karşı çıkmaktadır.<ref>Йорданов, Стефан. Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие: езикови проблеми на българския етногенезис. В: Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия. Велико Търново, 22-23 август 2001 г. Велико Търново, 2002, 275-295.</ref><ref>Надпис № 21 от българското златно съкровище “Наги Сент-Миклош”, студия от проф. д-р Иван Калчев Добрев от Сборник с материали от Научна конференция на ВА “Г. С. Раковски”. София, 2005 г.</ref>
 
== İnançları ==
Tengricilikte büyük dağların güçlü ruhları barındırdıklarına inanılır ve bereket duaları bu kutsal sayılan büyük dağlara yöneltilirdi. Ön Bulgarlar, Balkanlar'ın en yüksek dağına "Tangra" adını vermişler ve onu kutsal saymışlardır. Bu 2925 metre yüksekliğindeki dağın adı, [[Osmanlılar]]ın 15'nci yüzyılda Balkan'ı ele geçirmelerine kadar değişmemiş, ama sonra Osmanlılar ona "''Maşallah''" adını vermişlerdir. Bugün bu dağın adı, "''maşallah''" 'tan türetilmiş olarak [[Musala]]'dır.{{fact}}
 
Bu dağın yanında bazı diğ erdiğer dağları da kutsal saydıkları düşünülür. Örneğin [[Perpenikon Dağı]]’nın zirvesinde, Tengriciliğin verimlilik tanrıçası olan [[Umay]]'ın resmi [[rölyef]] olarak bir dikili taşa kazınmıştır.<ref>[http://www.spellintime.fsnet.co.uk/Folklore_Section_Travel.htm "Perpenikon" başlığı altına bakınız]</ref>
 
Ön Bulgarlar semavi objeleri de kutsal saymışlardır; güneşi, ayı ve o zamanlarda tanıdıkları beş gezegeni: [[Jüpiter (gezegen)|Jüpiter]], [[Venüs (gezegen)|Venüs]], [[Merkür (gezegen)|Merkür]], [[Merih]] ve [[Satürn (gezegen)|Satürn]]. Ön Bulgar hanlarının mühürleri "Tangra" anlamına gelen run işaretinin, bu beş gezegenin işaretleri ile çevrili bir simgedir.
 
 
[[Kategori:Ön Bulgarlar| ]]
[[Kategori: Tarihi Türk halkları]]
1.376

değişiklik