"Üniteryenizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe:
(Gerekçe:)
'''Hristiyan Üniteryenizm''', Tanrının birliğine, Tanrıya ve insanlara sevgi beslenmesiyle sonsuz bir yaşama dair inançlardan oluşan, teslis karşıtı Hristiyan bir akımdır.
 
İnançla ilgili meselelerde, otoritelerin değil, aklın kabul ettiğini, çeşitli din ve görüşlere karşı hoşgörüyü esas alır.. İsa ´nın hatırasına saygı gösterirler, ancak Tanrılığını reddeder ve yanılmaz olduğunu kabul etmezler. Hıristiyan Kutsal Kitaplarını insan tecrübesinin bir belgesi olarak görür, fakat yazarlarının, insan olukları için, hata yapabileceklerini düşünürler. Teslisi (yani Hristiyanlıkta imanın temel öğelerinden biri olan Kutsal Üçlübirlik öğretisini) reddederler.
 
Hristiyan Üniteryenler, insanın günah işlemeye, hata yapmaya eğimi olsa da, asıl itibariyle günahkar olduğuna inanmazlar. Cehennem ve ahiret konusunda farklı düşünceye sahiptirler. Dualarda herhangi bir destek ve dilekte bulunmayı Tanrının işine karışma olarak telakki ederler. Ölümden sonra insan ruhunun yaşadığına; ahiret hayatının nasıl ve ne derecede olacağını bilemeyeceklerine, fakat Tanrıya sevgilerinden dolayı cehennemde olmayacaklarına inanırlar.
 
{{hristiyanlık-taslak}}