"Enerji" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiket: Mobil değişiklik
Etiket: Mobil değişiklik
 
Enerji bir çok biçimde var olabilir:
 
Doğa bilimlerinin içerisinde, çeşitli enerji biçimleri tanımlanabilir.
*Kinetik
*Potansiyel
*Mekanik (kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı)
*Kimyasal
*Elektrik
*Işıma (Işığı içeren elektromanyetik radyasyonun enerjisi)
*Nükleer ( Nükleonları atomik parçacık formlarına bağlayan enerji)
*İyonlaşma ( elektronları atomlarına ya da moleküllerine bağlayan enerji)
*Elastik
*Ses
*Kütleçekim
*İç (bir cismin durgun kütlesine eşdeğer durgun enerjisi)
*Isıl
 
*[[Kimyasal enerji]]: Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir.
[[Isı]], ısıl enerjinin yalnızca sıcaklık farkı yüzünden transfer edilen miktarıdır.
*[[Isı enerjisi]]: Atomların hareketinin enerjisidir.
[[Mekanik iş]] enerjinin yalnızca uygulanan kuvvet yüzünden transfer edilen miktarıdır.
*[[Potansiyel enerji]]: Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir (yokuştaki tekerlek, esnetilmiş lastik veya havada tutulan top gibi).
*[[Kinetik enerji]]: Bir maddenin bir yerden başka bir yere gitmek veya dönmek için ihtiyaç duyduğu enerji türüdür.
*[[Mekanik enerji]]: Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır.
*[[Elektrik enerjisi]]: Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.
*[[Manyetik enerji]]: Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir.
*[[Nükleer enerji]]: Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir.
*[[Işık enerjisi]]: Maddelerden yansıp görüntü oluşturan enerjidir.
 
Yukarıdaki liste, enerjinin muhtemel listesi tamamlamak zorunda değildir. Ne zaman doğa bilimcileri enerji korunumu yasası ile çelişen bir olay keşfederlerse, durumu açıklayacak yeni biçimler eklenebilir.
11

değişiklik