"İnce ayarlı evren" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k
Örneğin eğer [[güçlü nükleer kuvvet]] var olduğundan %2 daha güçlü olsaydı (mesela [[Çiftlenim sabiti]]'nin temsil ettiği güç %2 daha geniş olsaydı) diğer sabitler aynı kaldığında [[Helyum izotopları|diproton]]<nowiki/>lar sabit kalacak ve [[hidrojen]]; [[döteryum]] ve [[helyum]] yerine bunlarla [[füzyon]] geçirecekti. <ref name=":0">Paul Davies, 1993. ''The Accidental Universe'', Cambridge University Press, p70-71</ref> Bu şiddetli bir şekilde yıldızların fiziğini değiştirecek ve muhtemelen dünyada gözlediğimize benzer bir hayatın oluşmasını imkansızlaştıracaktı. Di-proton'un varlığı hidrojenin döteryuma yavaş füzyonunu kısa devre yaptıracaktı. Hidrojen kolaylıkla füzyon yapacak yani Evren'deki bütün [[hidrojen]]<nowiki/>ler [[Büyük Patlama|Big Bang]]'in ilk bir kaç dakikasında tükenecekti. <ref name=":0" /> Durağan olmayan strange, charm, top, bottom [[Kuark]]<nowiki/>larının ve mu ve tau [[Lepton]]<nowiki/>larının özelliklerine açıklık getiren temel sabitlerin Evrendeki ve madde yapısındaki rolleri görülecektir.
 
Fizikçilerin henüz kaç tane bağımsız fiziksel sabitin olduğunu bilmemeleri bu fikrin kesin formülasyonunu zora sokmaktadır. Güncel tanecik fiziğinin [[Standart Model|standart model]]<nowiki/>i 25 tane ayarlanabilir parametreye ek olarak yerçekimi için [[kozmolojik sabit]]<nowiki/>e de sahiptir. Bununla birlikte standart model matematiksel olarak kesin hükümler(ör.çok yüksek enerjiler, [[kuantum mekaniği]] ve [[Genel görelilik|genel göreliliğin]] ilişkili oluşu) içinde olmadığı için fizikçilerin bunun [[sicim kuramı]], [[kuantum çekim döngüsü]] ve [[büyük birleşik kuram]] gibi bazı teorilerle altının doldurulduğuna inanmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı aday teorilerde bağımsız fiziksel sabitlerin asıl sayısı bir gibi çok küçük bir sayı olabilmektedir. Örneğin, kozmolojik sabit temel bir sabit olmasına karşın bu sabitin hesaplanmasında diğer sabitlerin kullanılması girişiminde bulunulmuştur. Bu hesaplamaların sahiplerinden birine göre de kozmolojik sabitin bu denli küçük oluşu bize standart modeldeki parametrelerin dikkat çekici derecede kesin oluşunu ve aralarındaki umulmadık ilişkiyi göstermektedir.
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
52

değişiklik