"Meşşaîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni sayfa: Aristo felsefesini esas alan ve benimseyen islam filozoflarının oluşturdukları felsefi sistemdir. Ancak bu sistem tamamen aristonun veya yunuan felsefesinin bir taklidi veya kopyası...)
Aristo felsefesini esas alan ve benimseyen islam filozoflarının oluşturdukları felsefi sistemdir. Ancak bu sistem tamamen aristonun veya yunuan felsefesinin bir taklidi veya kopyası değildir. Ele alınan konular sadece Aristonun bakış açısını değil, daha sonraki filozofaların da tesirlerini taşır. Örneğin metafizik, ahlak ve siyaset alanlarında Aristo'nun etkileri görülse de bunun yanında Yeni Platonculuğun da etkileri söz konusudur. buBu ekolün İslam dünyasındaki en büyük temsilcileri olarak;
a- KiniKinDÎ,
b- Farabi,
c- İbn Sina,
Anonim kullanıcı