"Meşşaîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Yeni sayfa: Aristo felsefesini esas alan ve benimseyen islam filozoflarının oluşturdukları felsefi sistemdir. Ancak bu sistem tamamen aristonun veya yunuan felsefesinin bir taklidi veya kopyası...
k
(Yeni sayfa: Aristo felsefesini esas alan ve benimseyen islam filozoflarının oluşturdukları felsefi sistemdir. Ancak bu sistem tamamen aristonun veya yunuan felsefesinin bir taklidi veya kopyası...)
Aristo felsefesini esas alan ve benimseyen islam filozoflarının oluşturdukları felsefi sistemdir. Ancak bu sistem tamamen aristonun veya yunuan felsefesinin bir taklidi veya kopyası değildir. Ele alınan konular sadece Aristonun bakış açısını değil, daha sonraki filozofaların da tesirlerini taşır. Örneğin metafizik, ahlak ve siyaset alanlarında Aristo'nun etkileri görülse de bunun yanında Yeni Platonculuğun da etkileri söz konusudur. bu ekolün İslam dünyasındaki en büyük temsilcileri olarak;
'''Meşşailik''' ya da ''Meşşai okulu'', [[islam felsefesi]] içinde doğa felsefesinin etkisinden sonra başlayan rasyonalist felsefe eğiliminin sistemli hale gelmesinden oluşan okul anlaşılır. İslamda [[Aristotales|Aristoculuk]] oarak bilinen akım olarak da bilinir.
a- Kini,
 
*b- [[Farabi]],
Aristo'nun arapçaya çevrilmesi, islam düşüncesinde hem meşşailik denilen akımın ortaya çıkmasına hem de atomculuk ve kuşkuculuk dönemlerinin ardından kelam felsefesi denilen rasyonalist eğilimin oluşmasında rol oynamıştır. Özellikle [[Organon]] ve [[Metafizik]] yapıtlarının ehl-i sünnet öğretisinin gelişiminde temel bir rol oynamış olduğu söylenebilir. Sokrates öncesi felseler ile dinin uyuşmazlığı sözkonusu iken, Aristotales felsefesi, uzun bir aradan sonra da olsa medreselerde okutulabilmiş ve sonuç olarak resmi islam felsefesi olarak şekillenmiştir.
c- İbn Sina,
 
d- İbn Rüşd görülür.
Meşşailik elbette yalnızca Aristo'ya dayanmakta değildir, ayrıca genel anlamda meşşailik, [[Plotunis]]'un yorumladığı şekliyle [[Platon]]'un öğretilerini de içine alır. Burada bir tür Aristotales ile Platon uzlaştırılması ya da sentezi sözkonusudur denilebilir. Bu kaynaklardan çıkarımlar gerçekleştiren islam düşüncesi, ayrıca özel bir düşünsel atmosfer içinde de yer almaktadır sözkonusu dönemde; [[gnostisizm]], eski [[Babil]] öğretisi ve [[Manicilik|maniciliği]] birleştiren bir gelenektir ([[Hermes]]) sözkonusu olan. Yunan felsefesi bu etkilerle birleştirilince ortaya özgün islam felsefesi denilen süreç çıkmıştır.
 
Bu felsefenin kendine özgü güçlüklerinin kaynağı da yine burasıdır. Bu güçlükler meşşailik okulunu her zaman meşgul etmiştir. Aristo-Palton uzlaştırma girişimi bu güçlüğün ilkidir. Ayrıca, öncesiz evren ya da doğanın başlangıçsızlığı teorisiyle islamın [[yaradılış]] teorisinin uzlaştırılması diğer bir güç sorun olmuştur. Meşşailer ve Kelamcılar bunu farklı yollardan aşmaya çalışırlar. "[[Sudûr teorisi]]" denilen bir teoriyle bu sorun giderilmeye çalışılmıştır. Bu arada [[Mezopotamya]]'daki [[sinkretisizm]], islam filozoflarını etkileyen, zaten tam oturmamış felsefelerinde karışıklık yaratan başka bir etken olmuştur. [[Determinizm|Belirlenimci]] bir görüşe sahip olan Meşşailik okulu, buna rağmen astrolojik görüşün etkilerinden de tamamen kurtulamamıştır.
==Göz at==
* [[El-Kindi]]
* [[Farabi]]
* [[Yahya B.Adî]]
* [[İbni Sina]]
* [[İşrakilik]]
* [[Gazali]]
* [[Mutezile]]
* [[Kelam|Kelam felsefesi]]
* [[İbn Bacce]]
* [[İbn Rüşt]]
* [[Tasavvuf|Tasavvuf felsefesi]]
 
==Kaynak==
*''İslam felsefesi /kaynaklar ve etkileri'', [[Hilmi Ziya Ülken]], [[Cem Yayınevi]].
*''İslam Felsefesi Tarihi'', [[Henry Corbin]], [[İletişim Yayınları]].
 
[[Kategori:İslam felsefesi]][[Kategori:Felsefi akımlar]]
Anonim kullanıcı