"Eskikarahisar, Ulaş" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Şah Hüseyin'in torunu Kara Osman Ağa, sürüleri ve çadırları ile birlikte mevsimlik olarak Hamurkesen mevkiine yaylaya çıkmakta iken daha sonra Kara Osman Ağanın soyundan gelenler yayla olarak kullandıkları bu bölgeye yerleşerek bir köy daha kurmuşlardır. Kurulan bu yeni köye, Karahisar'dan bölünmüş olması nedeniyle Yeni Karahisar anlamına gelen "Karahisar-ı Cedid" adı verilmiştir. Karahisar'ın adı da bu tarihten sonra Eski Karahisar anlamında "Karahisar-ı Atik" olarak değişmiştir. Cumhuriyet döneminde "atik" ve "cedid" kelimeleri kaldırılarak Eskikarahisar ve Yenikarahisar isimleri kullanılmaya başlanmıştır. Yenikarahisar köyünü kuranlar Eskikarahisardan ayrılıp gelenler olduğu için iki köy arasında akrabalık bağları vardır.
Eskikarahisar köyüne gelerek yerleşen üçüncü aile Recep Kâyeler (Muhit) olarak anılmaktadır. Dördüncü aile olan Velioğullarının Şarkışla'dan geldiği bilinmektedir. Köye beşinci olarak gelen aile ise Şeyhler'dir. Müderrisler olarak ta bilinen bu aile, köye İmranlı'nın Durucin köyünden gelerek 22. ev olarak yerleşmişlerdir. Şeyhlerin İmranlı-Durucin de kalan akrabaları "Sarıgül" soyadı ile anılmakta olup, Eskikarahisarda bulunanlar ise "Alim" soyadını taşımaktadır. Şeyhlerin aslı Azerbaycan-Bakü'ye kadar dayanmaktadır. Buradan göçtükten sonra Erzincan da bir müddet konaklamışlar ve (Erzincan'daki "Terzi Baba" isimli evliya bu soydandır) ailenin yarısı göçe devam ederek İmranlı'ya yerleşmiştir.
Köye gelen altıncı aile Deliceler'dir. Bu aile de İmranlı-Durucin Deliceler köyünden gelmişlerdir.Delicelerin bir kısmının soyadlarıda Dolmuş olarak geçmektedir. Köye gelen yedinci aile Tokat-Zile'den gelmiş olduğundan "Zileliler" adıyla anılmaktadır. Daha sonra tamamı da Malatya-Hekimhan'dan Hanımoğlugil, Kızkapanlar, Sarıyusufgil, Köseler, Pangulotlar isimli aileler gelerek köye yerleşmişlerdir.durgun soyadı ile bilinen ağagiller ailesi ise kangal ağlarından ayrılaiş olup alibaz ağanın torunlarından ömer eski karahisara yeleşmiştir
Yetiştirdiği din adamları, ilim adamları ve müderrisler nedeniyle Eskikarahisar alimler yurdu olarak bilinir.
 
 
=== Kültür ===
Anonim kullanıcı