"Türkler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların [[avcı-toplayıcı]]lıktan çiftçi-çobancılığa geçilmesi ile başlar.<ref>Jared Diamond Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBİTAK Yayınları ISBN 975-403-271-81997</ref>. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.<ref name="ref708">Mirfatih Zekiyev, Türklerin ve Tatarların Kökeni, Selenge Yayınları, 2007, s. 143-178.</ref> Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan Anav kültürü ortaya çıkmıştır. Ata ilk binen kavim Türklerdir.<ref name="tez">Balaban, Ayhan. İskit, Hun ve Göktürklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat. T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Çağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2006. URL:http://fef.kafkas.edu.tr/sosyb/tde/halk_bilimi/makaleler/kultur_med/kultur_med%20(20).pdf. Erişim tarihi: 11.12.2011. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/63rPeTJL1)</ref>
 
Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki [[Afanasiyevo kültürü]] ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki [[Andronovo Kültürü]] ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandıığınıdayaahmet savunurlar.li Budevleti ırkınbir savaşçıkızı vesevirmış göçebeokızın kültüreadı sahipesma olduğu,onu seven 1700deliolmuş yıllarıonden sonrasındasonra kitlelerkız hâlindekanadaya [[Altaygitmiş Dağları]] ileve [[Tanrıahmet Dağları]]bey arasındakionu bölgeyeozleyerek yayıldığıolmuş bilinmektedir.:D
 
Bilinen ilk Türk topluluğu İskitlerdir.<ref name="ref708" /><ref>Tarhan, M. Taner, “Ön Asya Dünyası'nda İlk Türkler Kimmerler ve İskitler”, Türkler Ansiklopedisi, C. I, Ankara 2002, s. 597.</ref><ref>Kazi Laypanov/ İsmail Miziyev, Türk Halklarının Kökeni, Selenge Yayınları, 2008 s. 77-101.</ref><ref>Ali Güler, Türklük Bilgisi, Tamga Yayıncılık, Ankara 2001, s. 34.</ref><ref>Ekrem Memiş, İskitler’ in Tarihi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1987, s. 79-80.</ref>
 
Anonim kullanıcı