"Üç nokta" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + telif hakkı ihlali
(Gerekçe: + telif hakkı ihlali)
== Üç Noktanın Kullanımı ==
 
# Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:'Ne çare ki çirkinliği hemen ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı…''
'''Üç Nokta ( ... )'''
'''2. '''# Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayıötürü açıkaçıklanmak yazılmak is­tenmeyenistenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: '' Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.'' (üç noktanın yerine 'b*ktan' sözcüğü gelecek) ''Hızlı koşan atın ... seyrek düşer'' (üç nokta yerine b*ku kelimesi gelecektir)
# Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:'' … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı…''
'''4. '''# Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: ''Bismillah, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir Allahtan istifade ederiz...''
 
'''1. '''Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
 
''Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri­yordu da bu yanı... ''(Tarık Buğra)
 
'''2. '''Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:'' Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.''
 
''Arabacı B...’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. ''(Ahmet Hamdi Tanpınar)
 
'''3. '''Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur:
 
''... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... ''(Tarık Buğra)
 
'''4. '''Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
 
''Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! ''(Faruk Nafiz Çamlıbel)
 
''Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek... ''(Atatürk)
 
'''5. '''Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
 
''Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:''
 
—      ''Koca Ali... Koca Ali, be!.. ''(Ömer Seyfettin)
 
'''UYARI:''' Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir:
 
''Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan.'' (Tarık Buğra)
 
''Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?.. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı?..''(Necip Fazıl Kısakürek)
 
'''6. '''Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır:
 
''— Yabancı yok!''
 
''— Kimsin?''
 
''— Ali...''
 
''— Hangi Ali?''
 
''— ...''
 
''— Sen misin, Ali usta?''
 
''— Benim!..''
 
''— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?''
 
''— Hiç...''
 
''— Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!..''
 
''— !.. ''(Ömer Seyfettin)
 
'''UYARI: '''Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.
 
[[Kategori:Noktalama işaretleri]]