Ğayn (harf): Revizyonlar arasındaki fark

Ğayn sesi dil kökü damağa doğru yaklaştırılarak, dilin ucu da yumuşak damağa yapıştırılmak suretiyle dilin kökünden çıkarılan tok, dolgun bir sestir. Gargara yaparken çıkan sese benzetilebilir.
 
Bu sesin [[Türkçe]]de karşılığı yoktur. " ğ " sesine benzetilse de o sesten farklı bir sestir. Azeri dilinde de bulunan bu harf Türkçedekinden biraz daha farklıdır ve hırıltılı bir sestir. Arapça [[Ayn (harf)|Ayın]] ('''ع''') ile aynı kaynaktan çıkan Gayın ('''غ''') harfine denk gelir. “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir ('''G̊''' veya '''Ġ'''). Batı Anadolu Türkçesinde Ğ sesine dönüşmüştür, ancak Türkiye’nin doğu bölgelerinde yaygındır. Örneğin: ''Maƣrur'' (Mag̊rur). Buradaki Ğ hırıltılı olarak söylenir. Bu nedenle Yumuşak Ğ harfinini aksine Arapçada kelime başında da yer alabilir. Mesela: ''G̊ayb (Ƣayb)''... '''[[Ƣ]]''' harfi ise Uniform Türk Alfabesinde yer alır ve Azericedeki Ğ sesinin aynısıdır.
 
* Gayın ile aynı kaynaktan çıkan Arapça Arapçada’ki Ayın (ع) gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Bazı dillerde benzer sesler [[Å]] (veya '''Ȧ''') ile gösterilir. Örneğin: Måruf ''(Ma'ruf)''.
22.591

düzenleme