"Aziz Malaki kehaneti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
başlık düzenlemeleri
k (yazım düzenlemesi)
k (başlık düzenlemeleri)
1 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak. 2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız. 3 Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızın altında kül olacaklar.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.</ref>
 
=== Romalı Peter ===
Peter: Papa. Katolik Kilisesi bütün papaları Petrus'un (Peter) halefi olarak görür. Kehanette adlar doğrudan değil, dolaylı olarak verildiğinden 112. papanın adının Peter olması beklenemez. Peter adının ''dolaylı bir anlatımı'' içerdiği düşünülmelidir.
 
=== Büyük sıkıntılar ===
'''Zulüm-Büyük Sıkıntı:''' Büyük Babil'in başına gelecek sıkıntıdır. Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere bütün Babil'de ortaya çıkan ve kollara ayrılan dinler Büyük Babil olarak adlandırılır. Kitabı Mukaddes'teki "Büyük sıkıntı" ifadesi yanlızca sahte dinlerin yok edilişini içermez. Ancak bu sıkıntıların başlangıcını "Canavar"ın "Fahişe"yi (Büyük Babil'i) yok etmek üzere harekete geçmesi oluşturacaktır. Sahte dinler olarak ilk başta Hıristiyan aleminin mezhepleri büyük bir sıkıntıya girecektir. Katolik kilisesi ise yüzlerce yıldır yaptığı kötülüklerin hesabını vermek üzere, bunların arasında ilk başta gelen bir mezhep olarak başı çekecektir. Diğer bütün Babil (Sümer Babil'in güneyidir. Sümer deki din de Babil'dekiyle aynıdır.) dinleri de binlerce yıldır ve halen günümüzde dahi devam ettirdikleri kan dökme eylemlerinden dolayı aynı akıbete uğrayacaklardır. Dinler kendi aralarında dahi mezhep ayrılıklarından dolayı milyonlarca insanın kanının dökülmesinden sorumludurlar. Tanrı'nın yapacağı bir yönlendirmeyle beklenmedik bir anda, bütün devletlerin askeri güçleri teşkilatlanmış dinlere saldırarak yok edecektir. Bu yapılırken ortaya bu dinlerin takipçileri açısından büyük bir sıkıntı çıkacaktır. Ancak Büyük Sıkıntı dinler yok edildikten sonra da devam ederek Armagedon'la sona erecektir.
 
:“'''Koca kent Babil''' de İşte böyle şiddetle atılacak Ve bir daha görülmeyecek. 22 Artık sende lir çalanların, ezgi okuyanların, Kaval ve borazan çalanların sesi Hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. 23 Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. '''Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. 24 Peygamberlerin, kutsalların Ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı Sende bulundu.”'''
 
=== Yok edilecek Yedi Tepeli Şehir ===
'''Yedi Tepeli Şehir: Büyük Babil.''' Büyük Babil, Kadın, Fahişe sözcükleri eşanlamlıdırlar. Canavarın üzerinde oturan kadın, aynı zamanda Büyük Babil olmaktadır. Buradaki benzetmede canavarın başları birer tepe gibi gösterilir ve Büyük Babil bu tepelerde kurulmuş bir şehir olarak gösterilmiştir. Sahte dinleri temsil eden Büyük Babil yok edildiğinde "Yedi Tepeli Şehir" yıkılmış olacak.
 
:15 Bundan sonra melek bana, “Şu gördüğün sular –fahişenin kenarında oturduğu sular– halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir” dedi. 16 “Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. 17 Çünkü Tanrı, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki, Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler. 18 '''Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir'''.”
 
=== Korkunç Yargıç ===
'''Korkunç Yargıç: Tanrı.''' Hem iyileri hem de kötüleri olmak üzere bütün insanları yargılayacak kişi Tanrı'dır.
 
:Vahiy 14:7 Yüksek sesle şöyle diyordu: "Tanrı'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü '''O'nun yargılama saati geldi'''. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!"
 
=== Yargılanacak insanlar ===
'''Yargılanacak insanlar: Herkes.''' Bütün insanlık dünyası yargılanacak ve kötüler yok edilecek.
 
:Süleyman'ın Özdeyişler 24:20 Çünkü '''kötülerin geleceği yok''', Çırası sönecek onların
 
=== Son ===
'''Son: Şimdiki ortamın sonu.''' Buradaki son Dünya'nın sonu anlamında değildir. ''Dünya iyilerin "Büyük Sıkıntı" ve "Armagedon"da sağ bırakılarak yaşamaya devam edecekleri bir yer olarak kalacaktır.'' "Büyük Sıkıntı" olarak adlandırılan dönem Armagedon savaşıyla zirveye ulaşarak, ''yalnızca eski dünya ortamına ve düzenine son verecektir''. İsa'nın başında olduğu göksel ordular bütün kötüleri bu savaşla yok ederek ''kötülerin ve onların oluşturduğu ortamın sonunu getireceklerdir''. Canavar, sahte peygamber şeklindeki simgelerle anlatılan siyasi kuruluşların tümü yok edilmiş olacaklardır. Ayrıca gökteki ruh hükümdarlar olan Şeytan ve cinlerinin faaliyetlerine de son verilecektir. Bin yıl hapsedilecekler ve bin yılın sonunda yok edilecekler.
 
463.024

düzenleme