"Eski Taş Çağı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Paleolitik çağın iklimi kısaca anlattım.
k (bilgi paylaşımı)
(Paleolitik çağın iklimi kısaca anlattım.)
'''Paleolitik "eski" anlamına gelen grekçe παλαιός, palaios ve "taş" anlamına gelen λίθος, lithos'un birleşik sözcük olarak "eski taş alet " demektir. Bu kelime 1865 yılında arkeolog John Lubbock tarafından tanıtıldı.'''{{Üç dönem sistemi}}
{{Üç dönem sistemi}}
'''Yontma Taş Devri''' veya bilimsel adıyla '''Paleolitik Çağ''' olarak tanımlanan ''Eski Taş Çağı'' günümüzden yaklaşık 2.5 milyon yıl önce başlamış ve 12.000 yıl önce son bulmuştur. Ancak verilen bu tarihlerin dünya geneli içinde geçerli olduğunu ve yerel olarak değişmeye açık bulunduğunu da belirtmek gerekir. İnsanlık tarihinin %99'u gibi çok büyük bir bölümünü kapsayan bu çağ, aynı zamanda ilk insan atalarının ortaya çıkışı ve ilk aletlerin üretimi yoluyla insanın kavrama yeteneği ve temsil etmesiyle de söz konusu tarihin gelişimi içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
 
Homo Erectus'un Anadolu'da bırakmış olduğu belgelerden yontma taş endüstrilerin Türkiye'de var olduğu çeşitli buluntu yerleri ile belirlenmiştir. Tunceli Eşkinisefine, Erzincan/Malatya Aktaş, Adıyaman Şehremuz yakını, Ankara Çeçtepe ve İlhan Köyü buluntularına dayanarak Türkiye'de kaba yongaları da içeren bir çakıltaşı/ çaytaşı endüstrilerinin varlığının ortaya konmasına karşın burada ele geçen buluntuların gerçekten Yakındoğu'ya paralel Acheuléen öncesi mi yoksa Acheuléen ile yaşıt endüstrilere mi ait oldukları konusunda şimdilik bir şey söylemek olanaksızdır. <ref>TAY – Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-1: Paleolitik / Epipaleolitik, Ege Yayınları, İstanbul, 1996</ref>
 
Karain Mağarası, buluntularıyla, yalnız Anadolu'da değil, aynı zamanda Yakın Doğu Paleolitiği için de büyük önem taşımaktadır. Anadolu Paleolitik'indeki en büyük boşluk, salt yaşlandırmanın henüz yapılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda Aşağı Fırat Havzasında yapılmış olan kazı ve sistemli yüzey araştırmaları ile Karain ve [[Yarımburgaz Mağarası|Yarımburgaz mağaraları]]nda yeniden başlatılan kazılarda elde edilen buluntular üzerinde sürdürülmekte olan incelemeler, Anadolu Paleolitik'inin henüz çözümlenmemiş olan stratigrafik ve kronolojik sorunlarına çözüm aramaya yöneltilmiş bulunmaktadır. Yontma Taş Çağı eserlerinin en güzel örnekleri Güney Anadolu sahillerinde, Antalya civarında yer alan Karain Mağarası buluntularıdır. Burada yaklaşık 10,5 metre kalınlığındaki dolgu malzemesi içinde Yontma Taş Çağı'nın bütün evrelerine ait kültür tabakaları ortaya çıkarılmıştır. Bu tabakalar içerisinde çeşitli taşlardan yapılmış aletler arasında el baltaları, kazıyıcılar, uçlar ele geçirilmiştir. Kemikten yapılmış aletlerden cımbızlar, iğneler, süs eşyası gibi kalıntılar da bulunan eserler arasındadır. İstanbul'un 22 km batısında yer alan Yarımburgaz mağaralarında elde edilen veriler ise, burada büyük bir olasılıkla Homo erectusların yaşamış olduğunu ve burasını bir barınak olarak kullandıklarını kanıtlamaktadır. Elde edilen Alt Paleolitik Çağ taş endüstrisi çakmaktaşı, kuartz ve kuartzitten oluşur; yonga türü aletler belirgin bir şekilde egemendir. Geriye kalan az sayıdaki çekirdek aletleri ile satır, kıyıcı satır örnekleri oluşturur.<ref>Güven Arsebük, "Trakya'da Eski Bir Yerleşim Yeri: Yarımburgaz Mağarası Alt Paleolitik Çağ Bulguları", 1998</ref>'''Yarımburgaz Mağarası, Aşağı Mağara ve Yukarı Mağara olarak ağza yakın bir yerde birbirlerine bir geçitle bağlanan iki bölümden oluşur. Alt Paleolitik Çağ insan kültürüyle uyumlu bol ve değişik fauna kalıntılarının yanında mağarada Ursus deningeri adı ile bilinen ayı türü kalıntısına da rastlanılmıştır. Buradaki taş işleyimi ise gereksiz ayrıntılarla zaman ve emek harcanmamış yalnızca gerekeni yapmıştır. Ayrıca bu mağarada Levallois tekniği ve iki yüzeylilere de rastlanılmamıştır. Yarımburgaz işleyimi, Anadolu ve Yakındoğu’dakilerden çok Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki Orta Pleistosen kültürleriyle benzerlik gösterir'''.<ref name="Trakya'nın Paleolitik Çağ Buluntuları">{{Makale kaynağı|soyadı=Dinçer|ad=B ve soyadı=Slimak|ad=.L.|başlık=Trakya'nın Paleolitik Çağ Kültürleri|yıl=2007|yayıncı=Arkeoloji ve Sanat|124:1-12}} </ref>
 
Paleolitik döneminin iklim
 
Pleistosen döneminde iklim soğuk ve kuruydu ve moderndeki gibi mevsimler vardı.Buzlar ise Antartika'ya kadar uzanmıştır. Buzul devri tüm dünyayı etkilemiştir. Antartik Poliosen ve Plaistosen dönem boyunca buzludur. Andes patagonya'nın güney tarafı buz tabakasıyla kaplıydı.Yeni Zelanda ve Tazmanya'nın da birçok yerinde buzullar görülürdü. Kenya, Kilimanjaro ve Orta Afrika'daki buzul ise daha büyüktü. Etyopya'daki dağ sırası ve batıdaki Atlans dağ sırası da buz ile kaplıydı. Kuzey Yarımküre'de çok sayıda buzul toplu halde bulunmaktaydı. Kuzey Amerika'nın kuzeybatı tarafı Cordilleran buz tabakasıyla, doğu tarafı ise Laurentide buz tabakasıyla kaplıydı. Fenno-scandian buz tabakası İngiltere ve Kuzey Avrupa'yı kaplar. Alp buz tabakası Alp'ı kaplar. 1.8 milyon yıl önce Asya ve Kuzey Amerika'yı bağlayan Bering adası bölgesinde buz dağı olup Clobis kültüründeki eski kızılderililerin Bering'i geçip Amerika'ya göç etmesine engel olmuştur.
 
== Dış bağlantılar ==
3

düzenleme