"Psikolojik savaş" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İçerik genişletildi.
(Gerekçe: Kaynak komple kaynağa kaynak olmuş)
(İçerik genişletildi.)
{{Savaş}}
'''Psikolojik savaş''', açıklanan bir olağanüstü durum veya [[savaş]]ta, [[iletişim araçları]] ve diğer psikolojik vasıtaların düşman üzerinde [[psikolojik]] baskı yaratmak ve düşman kontrolü altındaki bölgelerdeki düşman gruplarının ve diğer hedef alınan toplulukların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemek amacıyla kullanılması tekniğidir. Bunun temel işlevi, düşmanın savaş veya çatışmaya devam isteğini zayıflatmak ve savaşı sürdürmekteki kapasitesini azaltmak amacı güden bütün çabaları desteklemektir.
 
===Psikolojik Savaş Tarihi===
 
====I. Dünya Savaşı====
I. Dünya Savaşı’nın ayırıcı ve belirgin özelliği, onun ilk ‘topyekün’ (total) savaş olmasıdır. Bu ilk dünya savaşının diğer bir ayrırıcı ve belirgin özelliği de bu savaşta psikolojik savaşın hızla gelişmesi ve kullanım alanının genişlemesidir. Örneğin psikolojik savaş yöntemi olarak I. ve II. Dünya Savaşlarında en çok, havadan ve yerden dağıtılan beyannameler kullanıldı. Bu yöntem o kadar etkili oldu ki, günümüzde dahi yaygın olarak kullanılıyor.
 
I. Dünya Savaşı’nın arifesinde savaşa katılan büyük devletler propaganda faaliyetlerine hız veriyorlar. Fransızlar, Fransa’nın büyüklüğünü ve şerefini vurgularken; İngilizler ekonomik güçlerini ortaya koymakta ve Almanlar da Alman ırkının üstünlüğünü ve yenilmezliğini vurgulamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu ise, klasik yaklaşımına devam etmiş ve çevre ülkelere adalet ve düzen vaat etmeyi sürdürmüştür.<ref />
 
====II. Dünya Savaşı====
I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasındaki farklardan bir tanesi de psikolojik savaş uygulamalarında gözlenmektedir. II. Dünya Savaşı’nda gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri paralelinde psikolojik savaş araçları da ciddi bir değişim yaşamış; radyo ve sinema geniş halk kitlelerine ulaşmak amacıyla bir psikolojik savaş aracı olarak kullanılmıştır. Tüm bunların yanı sıra; I. Dünya Savaşı’na nispeten çok daha fazla bir şekilde gazeteler, dergiler, el ilanları ve posterler kullanılmıştır. Sinema ve radyo sayesinde; yazılı araçların aksine okur yazar olmayan geniş halk kitlelerine de ulaşılmış ve psikolojik savaştan etkilenen kitle oldukça büyümüştür.
 
Savaş öncesinde ve sürecinde İngiltere; Almanya’nın taleplerine karşı dünyanın herkese yetecek kadar büyük olduğunu ve önemli olanın Adolf Hitler’in ortaya koyduğu “hayat sahası”nın (Lebensraum) değil de doğru hayat formülü olduğu tezini ortaya atmış ve psikoloji savaş argümanı olarak kullanmıştır.
 
Savaşta Almanya ve İtalya’nın karşısında ve İngiltere’nin yanında yer alan Fransa ise savaş sürecinde popüler askeri kişilikler yaratmış ve bu kişilikler üzerinden vatanseverlik duyguları aşılamayı amaçlamıştır.
 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ise uyguladığı psikolojik savaş uygulamaları ile bir yandan Rusya’daki Almanya aleyhtarlığını arttırırken bir diğer yandan halkın moralini yükselterek zafere olan inançlarını güçlendirmek istemiştir. II. Dünya Savaşı’nda yoğun Sovyet propagandası Alman ordularının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne girmesinden sonra başlamış, Krasnaya Zvezda (Kızıl Yıldız) ve Pravda (Gerçek) adlı iki gazete psikolojik savaşın en önemli organları olarak yayınlarını sürdürmüştür.
 
Almanya, İtalya ve Japonya karşısında savaşa sonradan dahil olan Amerika Birleşik Devletleri ise savaş sürecinde kendi halkına bu savaşa neden girdiğini açıklamaya çalışmıştır.
 
== Ayrıca bakınız ==
36

değişiklik