"Burhancılık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (Bot: Artık Vikiveri tarafından d:q2659042 sayfası üzerinden sağlanan 6 vikilerarası bağlantı taşınıyor)
 
==Burhan Kavramı==
Tuvalarda bu sözcük doğrudan Tanrı anlamında Moğollarda ise İyi Ruhları tanımlamakta kullanılır. Burkan olarak da söylenir. Daha sonraları Porhan (Porkan) biçimlerine de dönüşmüştür. Ayrıca Budizm ve Lamaizm dönemlerinde Buda'nın Türkçe karşılığı olarak yer alır. Buda, Budizmin kurucusudur. Türklerdeki ismi Burhan olarak geçer. Aslında varlıklı bir prens olduğu halde, hayatında ilk kez sarayın bahçesinden dışarıya çıkınca gerçeği aramaya başlamış ve kutlu bir ağacın altında düşünceye dalarak, orada erişmiştir. Daha sonra 1920’lerde Akyang (Ak Din) adı verilen bir dini hareketin adı da Burhancılık olarak ifade edilmiştir. Fakat Akyang’ın temeli Budacılıktan daha çok eski Şamanist gelenektir. Burada Burhan Beyaz atı ile koşan beyaz bir kişi görünümündedir. Sözcük (Bur/Burh) kökünden türemiştir. Bura (geyik) vev Bur (iyi ruh) sözcükleriyle kökten gelir.<ref>Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, [httphttps://tr.wikipedia.org/wiki/DosyaT%C3%BCrk_S%C3%B6ylence_S%C3%B6zl%C3%BC%C4%9F%C3%BC (OTRS:TurkSoylenceSozlugu.pdf TürkCC SöylenceBY-SA Sözlüğü, Deniz Karakurt3.0)]</ref> Geyik Moğollarda ve Türklerde kutlu sayılan bir hayvandır. Moğolcada aydınlanmışlık anlamını da içerir.
 
Ak Yang içerisinde '''Ak Burhan''', yaşlı, beyaz saçlı, ak sakallı, beyaz giyisili ve beyaz atlı bir adam olarak tarif edilir. Büyük bir ihtimalle moğolların mitolojisinde önemli bir rol oynayan ''yaşlı beyaz adam'' (Tsagan Ebugen) ve Türklerin mitolojisinde önemli bir rol oynayan ''Korkut Ata'' ([[Dede Korkut]]) ile de özdeşleştirilebilir.
19.585

düzenleme