"John Locke" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[[Pierre Gassendi|Gassendi]]'nin görüşleri ile Deneme'nin birçok bölümü arasındaki benzerlikler salt rastlantı olamayacak kadar büyüktür, öyle ki [[Gottfried Leibniz|Leibniz]], Locke için Gassendici demiştir. İnsan zihninin başlangıçta bir [[Tabula Rasa (felsefe)|Tabula Rasa]] oluşu, Locke'taki "bütün niteliklerden yoksun ak kâğıt" ya da "boş oda" önermelerinin aynıdır.
 
== John Locke'unun Yönetim Sistemi Anlayışıanlayışı ==
Yargılama ve cezalandırma hakkını kendi iradesiyle yargıçlara yani yargı erkine bırakan toplum üyeleri,uygulanacak olan yasaların hazırlanması ve yürürlüğe konması görevini de bir başka güce;parlamentoya vermiştir.Ancak bu da yeterli değiildir,bir de yürütme erkine ihtiyaç vardır;yasamanın koyduğu pozitif yasaları uygulayacak,ayrıca anlaşmaları yapacak,savaşa,barışa karar verecektir.
 
Anonim kullanıcı