Ana menüyü aç

Değişiklikler

John Locke, [[Bristol]] yakınlarında, [[Wrington]]'da doğdu. Kumaş ticareti ile uğraşan bir aileden gelmektedir. Babası ticaretle uğraşmak yerine noterliği tercih etmiştir, ibadetle sadelik isteyen [[Püriten]] mezhebinin koyu bir taraftarıydı. Locke'un daha sonra öne sürdüğü öğrenim kuramlarında babasının büyük etkisi sezilir. Locke yüksek öğrenimini [[Oxford Üniversitesi]]'nde yaptı, en çok tabiat bilimleriyle tıp okudu. Hayata atıldıktan sonra hem yazar, hem de siyaset adamı olarak çalıştı. Önce [[Brendenburg Dükalığı]]'nda [[İngiliz]] elçiliği katibi olarak bulundu. [[İngiltere]]'ye döndükten sonra da 8 yıl Shaftsbury adında bir İngiliz [[aristokrat]]ının yanında özel hekimlik yaptı. [[1683]]'te Shaftsbury'nin [[Hollanda]]'ya kaçmak zorunda kalması üzerine Locke da [[İngiltere]]'den ayrıldı. Ancak [[1689]]'da İkinci İngiliz Devrimi Başarı kazanınca İngiltere'ye dönebildi. Ancak daha sonra tekrar Fransa'ya iltica etmek zorunda kaldı.
 
== RızayaKabullenmeye dayalı hükümet ==
 
Locke, bütün eserlerinde gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini, insan hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Bu düşünceleriyle [[Liberalizm]]'in, tabii bir din anlayışının, [[Rasyonel Pedagoji]]'nin öncüsü olmuştur. Mutlakiyet yönetimlerini ilk sarsan kişi olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açtığı sarsıntılar sonucunda zamanla derin yarıklar oluşmuştur ve üç büyük devrimin temelleri oluşmuştur. İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin temelini oluşturan filozof olarak akıllara yer etmiştir. Doğal hukuk doktrinini savunanlardan biridir (Diğerleri: [[Jean-Jacques Rousseau|Jean Jacques Rousseau]] ve [[Thomas Hobbes]]).
 
[[Pierre Gassendi|Gassendi]]'nin görüşleri ile Deneme'nin birçok bölümü arasındaki benzerlikler salt rastlantı olamayacak kadar büyüktür, öyle ki [[Gottfried Leibniz|Leibniz]], Locke için Gassendici demiştir. İnsan zihninin başlangıçta bir [[Tabula Rasa (felsefe)|Tabula Rasa]] oluşu, Locke'taki "bütün niteliklerden yoksun ak kâğıt" ya da "boş oda" önermelerinin aynıdır.
 
== John Locke'unun Yönetim Sistemi Anlayışı ==
Yargılama ve cezalandırma hakkını kendi iradesiyle yargıçlara yani yargı erkine bırakan toplum üyeleri,uygulanacak olan yasaların hazırlanması ve yürürlüğe konması görevini de bir başka güce;parlamentoya vermiştir.Ancak bu da yeterli değiildir,bir de yürütme erkine ihtiyaç vardır;yasamanın koyduğu pozitif yasaları uygulayacak,ayrıca anlaşmaları yapacak,savaşa,barışa karar verecektir.
Anonim kullanıcı