"İslam felsefesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
İslam dünyasında [[felsefe]]nin [[Orta çağ]] batı dünyasından çok daha müsamahalı karşılandığı düşünülür. Bunun nedeni hakim anlayışın [[İslam dini]]nin temel esasları dışında ferdi düşünceye serbestlik tanıması, imani esasları alenen zedelememek şartıyla düşünceye verdiği özgürlük, diğer bir nedeni de akli ilimlerin gerek siyasi otoriteler gerekse dini otoriteler tarafından sürekli desteklenmiş olmasıdır. Bu sayede İslam coğrafyasında ve özellikle [[Arap]] dünyasında felsefe gelişmiş, gelişen felsefe de formel, doğa ve insani bilimlere katkılar sağlamıştır. İslam dünyasında felsefenin üstün konumu [[14. yüzyıl]]ın sonlarına kadar devam etmiştir.
 
== Tarih ==
Müslümanlar, modern anlamdaki felsefeyi teşkil eden Yunan felsefesi ile ilk defa Emevî bilgini [[Halîd b. Yezid]]ile [[Cafer Sâdık]] aracılığıyla temasa geçmişlerdir. O zamanlar uğraşı alanları "gizli bilgiler" denilen sihirli ve sırlı bilgilerdi.Yine de felsefî çalışmaların başlamasına ve bu sahadaki eserlerin tanınmasına sebep oldular. Emevîler zamanında bu şekilde başlayan felsefî çalışmalar ağır da olsa devam etti. Abbasîler zamanında ise Yunan felsefesini çeviri ve yakından tanıma işi hızlandı. 832 yılında Halife [[Me'mûn]] tarafından kurulan [[Dâru'l hikme]] (Felsefe Akademisi) bu sahada önemli görevler ve hizmetler ifa etti.<ref>Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, s.219</ref><ref>A. Weber; Felsefe tarihi, s. 123 (İst. 1964).</ref>
 
== İslamî Felsefe ==
 
* [[Tabiat felsefesi]]
** [[TabiiyyunTabiyyun]] ([[Naturalistler]])
** [[DehriyyûnDehriyyun]] ([[Maddeciler]])
** [[BâtınîlikBatınilik]]
* [[MeşşâîlikMeşailik]]
* [[İşrakîlikİşrakilik]]
* [[kelâm]].
ve felsefi bir tabanda olsa da felsefi ekolden bağımsız olan [[kelâm]].
 
Ayrıca İslam Felsefesi tarihinde ekol kurmamış ve bir ekole de bağlanmamış birçok önemli filozof ve felsefe vardır, buna [[İbn Haldun]] ve onun [[tarih felsefesi]]ni örnek olarak verebiliriz.
== Kaynakça==
<references/>
 
== Dış bağlantılar ==
7.338

değişiklik