"Muhammed bin Abdullah el-Mehdî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎En-Nefs’ûz-Zekiyye Muhammed bin ʿAbd Allâh'ın kâtli: {{Ayrıca bakınız|İmâm Mâlik|Abbâsî Hâlifesi|Ebû Câʿfer "el-Mansûr"|İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit}}
(→‎En-Nefs’ûz-Zekiyye Muhammed bin ʿAbd Allâh'ın kâtli: {{Ayrıca bakınız|İmâm Mâlik|Abbâsî Hâlifesi|Ebû Câʿfer "el-Mansûr"|İmam-ı Azam Ebu Hanife}})
(→‎En-Nefs’ûz-Zekiyye Muhammed bin ʿAbd Allâh'ın kâtli: {{Ayrıca bakınız|İmâm Mâlik|Abbâsî Hâlifesi|Ebû Câʿfer "el-Mansûr"|İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit}})
==== En-Nefs’ûz-Zekiyye Muhammed bin ʿAbd Allâh'ın kâtli ====
[[Hicrî]] 14 Ramazan 145 / M. 762 tarihinde ''Hasan el-Mu’tennâ’nın torunu Muhammed bin ʿAbd Allâh “[[Nefs’üz-Zekiyye]]”'' İsâ bin Mûsâ'nın komutanlarından eski Mısır valisi ''"Humeyd bin Kahtabe"'' tarafından öldürüldü.<ref>ʿİsâ ibn Mûsâ ibn Muhammed "el-İmâm" ibn ʿAli ibn [[ʿAbd Allâh ibn’ûl-‘Abbâs]] (Ölümü: M. 783/4)</ref><ref>İbn-i Esir, Cilt 5, Sayfa 251.</ref> Böylece iki ay on yedi gün süren isyân bastırılmış oldu.<ref>İbn Sa'd, ''et-Tâbakât: el-Mütemmim, Sahife 372-378.</ref> Kesik başı İsâ bin Musâ'nın önüne getirildiğinde, İsâ bu başın sahibinin mü'minlerin emîrine baş kaldırdığı için öldürüldüğünü, aslında Muhammed bin ʿAbd Allâh'ın âbid ve zâhid bir kimse olduğunu ifade etmişti.<ref>TDV, ''İslâm Ansiklopedisi.''</ref>
{{Ayrıca bakınız|İmâm Mâlik|Abbâsî Hâlifesi|Ebû Câʿfer "el-Mansûr"|İmamİmâmAzamÂ’zam EbuEbû HanifeHanîfe Nu’man İbn-i Sâbit}}
 
== Kardeşlerinin daha sonra çıkardığı ayaklanmalar ==
Anonim kullanıcı