Kerbelâ Olayı: Revizyonlar arasındaki fark

(Gerekçe: + hz ifadesini tarafsız bakış açısı uyarınca kullanmıyoruz)
Muaviye'nin oğlu [[Yezid]], Hüseyin'in iktidarda hak iddia etmesinden korkuyordu. Bu nedenle bir elçi göndererek kendisine itaat etmesini istedi. Hüseyin bu teklifi reddetmesinin bir görev olduğuna inanıyordu. [[Medine]]'den [[Mekke]]'ye doğru [[hac]] için yola çıktı.
 
Bu arada Kûfe'den kendisini destekleyeceklerine dair [[mektup]]lar aldı. Sancağını açıp hakkı olanı almak amacıyla yönünü Kûfe'ye çevirdi. Yolun bir kısmını aşmıştı ki Yezid'in Kûfe'ye Ubeydullah bin Ziyad'ı vali olarak atadığını ve Ubeydullah'ın Hüseyin'in amcası oğlu olan elçisi [[Muslim bin Akil]]'i yakalayıp öldürttüğünü, beraberinde bir ordu gönderdiğini, Kufelilerin savaşmaktansa itaat etmeyi yeğlediklerini öğrendi.
 
Buna rağmen yoluna devam etti. Öldürüleceğini biliyordu ancak ölümünün Yezid'in kötülüğünü dünyaya ispat edeceğini düşünüyordu. Kûfe yakınlarındaki Kerbelâ'da kamp kurdu.
Anonim kullanıcı