II. Petar Petrović Njegoš: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
[[İtalya]] ve [[Avusturya İmparatorluğu|Avusturya]] ile ilişkilerini iyi tutmakla birlikte, [[Rusya İmparatorluğu|Rusya]]'nın da kışkırtmasıyla, [[Osmanlı Devleti|Osmanlılar]]'a karşı düşmanca bir siyaset izledi. Petar, 1838 yılında, sınırlarını genişletmek ve Osmanlı Devleti'nden intikam almak için o bölgede yaşayan reayayı ikna ederek isyan ettirdi. Karadağlılar, Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan [[Podgorica]]'ya ve [[İşboz]]'a saldırdı. Ayrıca [[Bosna]]'ya gönderdiği Karadağlılar, Osmanlı cizyedârını öldürerek birçok hayvanı gasp ettiler. [[Grahova]]'daki halkın tepkisine Petar'ın destek vermesiyle, gasp, isyana dönüştü. Bu isyan, 1838 yılında Osmanlı kuvvetlerinin Hersek sancakbeyi önderliğinde Karadağ'a girmesiyle sonuçlandı ve isyan bastırıldı.
 
[[Kotor]]'un Campo Formio Antlaşmasıyla Avusturya'ya verilmesinden sonra Adriyatik'le bağlantısı kesilen Karadağ'ın, denize ulaşması için 1832'de [[İşkodra Gölü]]'ndeki [[Zabljak]]'ı (Zabljak Crnojevica) aldı. Onun döneminde Karadağ'da ilk defa bir Rus Çarı (I. Nikolay) "Karadağlışarın Hükümdarı" unvanını aldı.<ref name="ref702">[[ Uğur Özcan]], ''[http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=3345 II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Karadağ Siyasi İlişkileri''], [[SüleymanTürk DemirelTarih Üniversitesi]]Kurumu, SosyalAnkara Bilimler2013 EnstitüsüISBN Tarih978-975-16-2527-4 Anabilimdalı Doktora Tezi, Isparta, 2009.</ref>
 
 
Anonim kullanıcı