Totoloji (mantık): Revizyonlar arasındaki fark

Gerekçe: + yorum içeren katkı + kaynak gerektiren bilgi eklentisi
Değişiklik özeti yok
(Gerekçe: + yorum içeren katkı + kaynak gerektiren bilgi eklentisi)
{{diğer anlamı|Totoloji}}
'''Totoloji''', bir bileşik önermenin kendini oluşturan [[önerme]]lerin her değili için daima doğru sonuç vermesi durumu. Bir şeyi kendi kaplamıyla tanımlayan tanımlardır. Bu tür tanımlar yeni bir bilgi vermez. Örneğin, 'Ev evdir.', 'adam gibi adam', 'totoloji gibi totoloji' gibi tanımlar kendi başlarına yeni bilgi vermez.
 
Matematik çıkarımlar tekrarlayıcı çıkarımlardır, yeni bir şey söylemeden aynı bilgiyi yinelerler, bu açıdan matematik çıkarımlar totolojiktir. Matematik bilimlerin ikinci türü olarak kabul edilen mantık, belirli öncüllerden kalkarak yapılacak çıkarımların geçerlik ve doğruluk koşullarını gösteren bir bilimdir ve matematik gibi mantık önermeleri de totolojiktir. Örneğin üç çizginin birbirini kesmesiyle oluşan üçgen kavramı, gözlemlere dayanarak geliştirilmiştir, ama üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olması gerektiği, gözlemle ilişkisi olmayan bir kabuldür.
 
Totolojiler ancak belirli bir bağlam dahilinde öznenin görüşü hakkında bilgi verir. Örneğin Ahmet Haşim ''Sofokles'teki trajik bilinç; trajik bilinç gibi trajik bilinç'' derken bu totolojiyle Sofokles'i trajik bilinç'i en iyi karşılayan yazar olarak tanımlamaktadır.