Abdullah Vassaf Efendi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
[[1736]]’da mezhep meselelerini görüşmek üzere İran coğrafyasında hâkim [[Afşar Hanedanı]]'ndan [[Nadir Şah]]’a giden [[İmrahor Mustafa Paşa]] başkanlığındaki ilim heyetine [[Anadolu]] payesiyle fetva emini olarak katıldı. İran alimleriyle yaptığı görüşmelerde sağladığı başarıyla ünlendi. Bundan sonra "İrani Abdullah Efendi" veya "İran Kazaskeri Abdullah Efendi" diye anıldı.
 
[[1741]]’de'de Anadolu Kazaskeri, [[1749]] ve [[1752]]’de'de iki defa fiilen Rumeli Kazaskeri olan Abdullah Vassaf Efendi [[1755]]’te'te Şeyhülislamlık makamına getirildi. Fakat çok yaşlı olduğundan bu görevde beş ay kaldıktan sonra alındı. [[Bursa]]’ya sürgüne gitti ama sonra bağışlanarak İstanbul’a döndü. Doksan dokuz yaşında Haziran 1761'de İstanbul’da öldü. Eyup'da kayinpederi Kara Halil Efendi mezari yakininda defnedildi.
 
Şeyhülislam [[Mehmet Esat Efendi]] Abdullah Vassaf Efendinin oğludur.
 
[[''Divançe'']]'sinden başka ''Hayal-i Behçet-abad'' adlı manzum eseri dinî konularda öğüt veren 1500 beyitlik bir eserdir. Kelam ilimine dair ''Zemzeme'' adlı bir eseri, çeşitli dinî risaleleri, tercümeleri ve edebî nazireleri vardır. Fetvaları ''Fetava-yı Vassaf'' adı altında toplanmıştır.
 
 
{{başlangıç kutusu}}
 
==Ayrıca bakınız==
 
*[[Osmanlı şeyhülislamları listesi]]
 
==Dış bağlantılar==
 
* Yakut, Esra (2005) ''Şeyhülislamlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din'', İstanbul:Kitap Yayinevi ISBN:9789758704941 [http://books.google.co.uk/books/about/%C5%9Eeyh%C3%BClisl%C3%A2ml%C4%B1k.html?id=8xkQ5Ye5fVMC&redir_esc=y Google Books]
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1 say.382 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]
[[Kategori:1662 doğumlular]]
[[Kategori:1761 yılında ölenler]]
[[Kategori:17. yüzyılda Osmanlılar]]
[[Kategori:18. yüzyılda Osmanlılar]]
[[Kategori:Osmanlı şeyhülislamları]]
[[Kategori:Osmanlı kazaskerleri]]
Anonim kullanıcı