"Türkü" sayfasının sürümleri arasındaki fark

madde düzenlendi; ancak kaynaksız
(madde düzenlendi; ancak kaynaksız)
{{kaynaksız}}
{{Öncelikli düzenle|Mayıs 2013}}
'''Türkü''', [[Türkiye]]'nin sözlü geleneğinde, bir [[ezgi]] ile söylenen halk şiirlerinin[[şiir]]lerinin her çeşidine verilen ad. Türkü sözcüğü, [[Türkler|Türk]] adının sonuna, ilgi eki olan "î" ekinin getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. "''Türkî''":, Türk’leTürk'le ilgili, Türk'e özgü anlamında kullanılır.
 
Türkü, kendine özgü ve belirli bir ezgi ile söylenen, [[hece ölçüsüyleölçüsü]]yle yazılan ve zamanla anonimleşen bir [[nazım]] biçimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan[[nakarat]]lardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere (üçlük veya ikilik de olabilir) "[[bent]]" adı verilir. Nakaratlar ise halk dilinde [[Bağlama]]"bağlama" ve [[Kavuştak]]"kavuştak" olarak adlandırılır. Kavuştaklar her ezgiden sonra tekrar edilen ikilik (ya da daha çok) dizelerdir.
 
Türkü'nünTürkünün belirli bir şekli yoktur. Bir [[koşma]], bir [[semai]], bir [[destan]] ya da herhangi bir halk şiiri türkü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur. Bu yüzden türkü tipinin en belirgin özelliği "[[melodi]]sidir"melodisidir. Türküler yukarıda saydığımız nazım biçimlerinin aksine hece veznininölçüsünün her kalıbıyla söylenir. Yani hece sayısı itibariyle bir sınırlama olmaz.
 
Türkülerin büyük çoğunluğu anonimdir ya da ağızdan ağza söylenirken söyleyeni kaybolmuştur. Türküler bu şekilde halkın malı olurlar. Türküler çoğu kez, bir doğa olayı ya da bir kahramanlık karşısında doğar ve yayılırlar. Türküler, doğdukları bölgenin özelliklerini koruyamazlar. Taşındıkları bölgelerde kişilerin, yer adlarının, hatta konuların bile değiştiği görüldüğü için, nerede doğduklarını saptamak güçleşir.
 
[[Mahmut Ragıp Gazimihal]], ezgilere göre usulsüz ve usullü türküler olarak iki ayrım yapar. Usulsüz olanlar; [[Divan]]divan, [[Bozlakbozlak]], [[Koşma]]koşma, [[Hoyrathoyrat]] ve [[Çukurova]]'yı içine alan uzun havalardır. Usullü olan türküler grubunda ise genellikle [[oyun havası|Oyunoyun Havalarıhavaları]] yer alır ki bunlara [[Konya]]'da [[Oturakoturak Havası]]havası, [[UrfaŞanlıurfa]]'da [[Kırıkkırık Hava]]hava adı verilmektedir.
 
Türklerde işlenen konulara göre de sınıflama yapan yazarlarımız vardır. Konularına göre türküler:
 
Türklerde işlenen konulara göre de sınıflama yapan yazarlarımızyazarlar vardır. Konularına göre türküler:
* [[Ninni]]ler
* [[Çocuk Türküleri]]türküleri
* Doğa Türküleritürküleri
* Aşk Türküleritürküleri
* Kahramanlık ve Askerlikaskerlik Türküleritürküleri
* Tören Türküleritürküleri
* İş Türküleritürküleri
* Karşılıklı Türkülertürküleri
* Ölüm Türküleritürküleri ([[Ağıt]])
* Oyun Türküleritürküleri
* Tabiat ve Hayvanhayvan Türküleritürküleri
* Zeybek ve Derebeyiderebeyi Türküleritürküleri
* Cinayetler ve Acıklıacıklı Olaylarlaolaylarla Alakalıalakalı Türkülertürküleri
* Güldürücü Türkülertürküleri
 
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
 
[[Kategori:Türküler| ]]