"İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
| dipnotlar =
}}
'''İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi''' Türkiye'de ismi İktisat Fakültesi olan (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olmayan) tek öğretim kuruluşudur. Ülkede tarihi [[1453]] yılına dayanan en eski ve en büyük öğretim kurumu olan [[İstanbul Üniversitesi]] bünyesinde yer alan [[İktisat]] Fakültesi, [[14 Aralık]] [[1936]] tarihinde kurulmuştur.
 
'''İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi''' Türkiye'de ismi İktisat Fakültesi olan (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olmayan) tek öğretim kuruluşudur.
=== Yabancı kurucu profesörler ===
 
Ülkede tarihi [[1453]] yılına dayanan en eski ve en büyük öğretim kurumu olan [[İstanbul Üniversitesi]] bünyesinde yer alan [[İktisat]] Fakültesi, Bakanlar Kurulu kararı ile [[14 Aralık]] [[1936]] tarihinde 2/5719 sayılı kararname ile kurulmuştur. Fakültenin simgesi Karıncadır.
 
Alınan karar, dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan tarafından 21.XII.1936 tarihli yazı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirilmiştir. Buna göre;
 
“…Memlektimizde başlayan yeni iktisadi inkişaf dolayısıyla devletin sınaî ve tüccarî bir çok yeni işletmeler kurduğu göz önüne alınarak, bu işletmeler için tam hazırlıklı elemanlar yetiştirmek ve iktisadî bünyemizde esaslı ilmî araştırmalar yapmak üzere İstanbul Üniversitesi’nde bir İktisat Fakültesi açılmıştır.”<ref>http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=6926</ref>
 
Fakültenin 2010-2011 yılı itibari ile 5.712<ref>http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=6996</ref> öğrencisi bulunmaktadır. İktisat Fakültesi, [[İstanbul Üniversitesi]]'nin [[Beyazıt]] Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. Fakültenin binaları Merkez Bina, Ek-1 ve Ek-2 olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Fakültesinin akademik kadrosunda 40'a<ref>iktisat.istanbul.edu.tr</ref> yakın Profesör görev yapmaktadır.
 
=== İktisat Fakültesi Yabancı Kurucu Profesörler ===
İktisat Fakültesi’nin kuruluş aşamasında İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi yönetiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan önemli Alman yahudi bilim adamları görev almışlardır. Bunların bazıları şunlardır:
 
* Ord. Prof. [[Gerhard Kessler]]
 
=== İktisat Fakültesi Eski Dekanları ===
=== Mezunlar ===
{| class="wikitable"
118 öğrencisi ile [[4 Mart]] [[1937]] günü öğretime başlayan Fakülte, [[1939]]–[[1940]] akademik yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Fakültenin ilk mezunu (1 numaralı diploma) ''[[Adnan Altay Özbek]]'' ve ilk bayan mezunu ise (2 numaralı diploma) ''[[Fatma Zehra Bereket]]'''tir. Fakültenin ilk mezunlarını vermesinin üç yıl ardından, mezunları biraraya getiren [[İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti]], [[1 Mart]] [[1943]] tarihinde kurulmuştur. Kısa adı [[İktisatlılar Vakfı]] olan [[İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı]] ise, [[13 Kasım]] [[1986]] tarihinde kurulmuştur.
|-
! İsim!! Görev Yaptığı Dönem
|-
| Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ || 1937-1948
|-
| Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin FINDIKOĞLU || 1948-1950
|-
| Ord. Prof. Dr. Lütfü BARKAN|| 1950-1952
|-
| Prof. Dr. Refii Şükrü SUVLA|| 1952-1954
|-
| Prof. Dr. Sabri ÜLGENER|| 1954-1956
|-
| Prof. Dr. Orhan TUNA|| 1958-1960
|-
| Prof. Dr. Mehmet OLUÇ|| 1960-1962
|-
| Prof. Dr. Haydar FURGAÇ|| 1962-1966
|-
| Prof.Dr.Orhan DİKMEN|| 1966-1968
|-
| Prof. Dr. Abdullah TÜRKOĞLU|| 1968-1970
|-
| Prof. Dr. Lütfü GÜÇER|| 1971-1973
|-
| Prof. Dr. Esat ÇAM|| 1973-1980
|-
| Prof. Dr. Nurset EKİN|| 1981-1986
|-
| Prof. Dr. Akın İLKİN|| 1986-1991
|-
| Prof. Dr. Esfender KORKMAZ|| 1991-1997
|-
| Prof. Dr. Münir KUTLUATA|| 1997-1999
|-
| Prof. Dr. Toker DERELİ|| 1999-2003
|-
| Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER || 2003-2006
|-
| Prof. Dr. Şahin AKKAYA|| 2006-2009
|-
| Prof. Dr. Sedat MURAT || 2010-2013
|-
| Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ|| 2013 - Devam Ediyor
|}<ref>http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=6846</ref>
 
=== İktisat Fakültesi Akademik Organizasyon Yapısı ===
=== Mevcut bölümler ===
[[İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi]]'nin 2013-2014 eğitim - öğretim yılı itibari ile 8 adet bölümü ve bu bölümlere bağlı 28 adet anabilim dalı bulunmaktadır.<ref>http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=7087</ref>
* İktisat (İngilizce)
* İktisat (Türkçe)
* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
* Maliye
* Ekonometri
* Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*
* İşletme*
* Turizm İşletmeciliği*
 
{| class="wikitable"
<nowiki>*</nowiki> ''Daha önce bir süreliğine öğrenci almayan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği ve İşletme bölümleri 2005-2006 akademik yılından itibaren tekrar öğrenci almaya başlamıştır.''
|-
! Bölüm ve Anabilim Dalları !! Eğitim Dili !! Bölüm Başkanı
|-
| '''İngilizce İktisat Bölümü'''
* İngilizce İktisat Teorisi Anabilim Dalı
* İngilizce İktisat Politikası Anabilim Dalı
* İngilizce İktisadi Gel. ve Ulus. İktisat Anabilim Dalı
* İngilizce İktisat Tarihi Anabilim Dalı
 
|| İngilizce || Prof.Dr.Nihal TUNCER
|-
| '''İktisat Bölümü'''
* İktisat Teorisi Anabilim Dalı
* İktisat Teorisi Anabilim Dalı
* İktisadi Gel. ve Ulus. İktisat Anabilim Dalı
* İktisat Tarihi Anabilim Dalı
* İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı
* Teknoloji ve Sanayi İktisati Anabilim Dalı
|| Türkçe || Prof.Dr.Ahmet İNCEKARA
|-
| '''Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'''
* Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
* Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
* İnsan Kaynakları ve Yön. Anabilim Dalı
* İş Hukuku Anabilim Dalı
* Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
|| Türkçe || Prof.Dr.Sedat MURAT
|-
| '''Maliye'''
* Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
* Maliye Teorisi Anabilim Dalı
* Mali İktisat Anabilim Dalı
* Mali Hukuk Anabilim Dalı
|| Türkçe || Prof.Dr.Salim Ateş OKTAR
|-
| '''Ekonometri'''
* Ekonometri Anabilim Dalı
* Yöneylem Anabilim Dalı
* İstatistik Anabilim Dalı
|| Türkçe || Doç.Dr.Nilgün Çil YAVUZ
|-
| '''Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'''
* Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
* Siyaset Bilimi Anabilim Dalı
|| Türkçe || Prof.Dr.Nevin ATEŞ
|-
| '''İşletme Bölümü'''
* Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
* Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
* Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
|| Türkçe || Prof.Dr.Dursun ARIKBOĞA
|-
| '''Turizm İşletmeciliği Bölümü'''
* Turizim İşletmeciliği Anabilim Dalı
|| Türkçe || Prof.Dr.Füsun İstanbullu DİNÇER
|}
 
=== İktisat Fakültesi Kütüphanesi ===
1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Kütüphanesi olarak Enstitü Müdürü Röpke ve Müdür Muavini Muhlis Ete’nin özel gayretleriyle oluşturulan kütüphane, 1936 yılında Fakültemizin kuruluşuyla birlikte “İktisat Fakültesi Kütüphanesi” adını almıştır. İlk yıllar merkez binanın içinde bir odadan ibaret olan mekanı, önce Hukuk Fakültesi Kütüphanesiyle birlikte kullandığı üniversite bahçesinin arkasındaki ayrı binaya taşınmış, 1981 yılında da bugün kullanmakta olduğu binaya geçmiştir.
 
1947 yılında kullanıma açılan yapı, 1500 m²’ lik bir alana sahip olup, 3 kata yayılmıştır. Turan Emeksiz Yemekhane Binası yapılıncaya kadar yemekhane ve okuma odası olarak kullanılan bina, 1981 yılında [[İktisat Fakültesi]] Kütüphanesi olarak düzenlenerek hizmet vermeye başlamıştır.
 
Ancak zaman içinde yıpranan ve yetersiz kalan kütüphane binası, 2005 yılında [[Asım Kocabıyık]] Kültür Eğitim Vakfı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda temelinden çatısına kadar onarılmış, kullanılmayan alt bodrum kata işlevsellik kazandırılmış, depo alanları genişletilmiş ve mobilyaları yenilenerek 2006 Ocak ayından başlayarak yeniden hizmete açılmıştır.
 
Üst katta, 250 kişilik bir okuma salonu, bilgisayar odası, ödünç verme bölümü ve yönetici odası mevcuttur. Kapalı raf sistemiyle hizmet veren kütüphanenin orta katı, ana kitap deposu, tez deposu, süreli yayınlar bölümü ve fotokopi hizmetine ayrılmış olup, bu katta da dışarıya ödünç verilmeyen yayınların incelenebilmesi için 15 kişilik bir okuma alanı vardır. En alt katta ise, yine 15 kişilik bir okuma masasının etrafına sıralanmış, istatistik, resmi yayınlar, nadir eser odaları ile 25 kişilik bir seminer odası bulunmaktadır.<ref>http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=7122</ref>
 
=== İktisat Fakültesi Mezunları ===
118 öğrencisi ile [[4 Mart]] [[1937]] günü öğretime başlayan Fakülte, [[1939]]–[[1940]] akademik yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Fakültenin ilk mezunu (1 numaralı diploma) ''[[Adnan Altay Özbek]]'' ve ilk bayan mezunu ise (2 numaralı diploma) ''[[Fatma Zehra Bereket]]'''tir. Fakültenin ilk mezunlarını vermesinin üç yıl ardından, mezunları biraraya getiren [[İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti]], [[1 Mart]] [[1943]] tarihinde kurulmuştur. Kısa adı [[İktisatlılar Vakfı]] olan [[İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı]] ise, [[13 Kasım]] [[1986]] tarihinde kurulmuştur.
 
=== Dış bağlantılar ===
* [http://iktisat.istanbul.edu.tr/ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi WebResmi İnternet Sitesi]
* [http://www.ifmc.org.tr İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti]
* [http://www.iktisatlilar.org İktisatlılar Vakfı]
Anonim kullanıcı