"Halk sağlığı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Aksakal10 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Addbot tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
(tanım çok yetersizdi.)
k (Aksakal10 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Addbot tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
'''Halk sağlığı''', '''Sağlık toplumbilimi''', toplumsal çevre sağlığı ile ilgilenen bir [[bilim]] alanıdır. Toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri, [[koruyucu hekimlik]] ve sağlık toplumbilimi ilişkisi, hastalıkların ortaya çıkmasında [[biyolojik çevre]], [[fiziksel çevre]] ve [[toplumsal çevre]] etkenleri, çevresel zararların önlenmesi, [[nüfus]] ve [[sağlık]], nüfus değişikliklerini etkileyen toplumsal etkenler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık personelinin iş doyumları ile ilgili konuları inceleyen bilim dalıdır.
Halk Sağlığı, organize edilmiş toplumsal çalışmalar sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayacak sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığıyla çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanattır.Pek çok kimse koruyucu hekimliği Halk Sağlığıyla eş anlamda sayar. Smillie ve Kilbourne, Halk Sağlığıyla Koruyucu hekimliğin arasında fark olduğunu, ancak bu farkın amaç ve sonuçta değil, sorumluluğun kimde olduğu noktasında olduğu görüşündedirler. Kişinin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek bir kamu hizmeti olarak ele alınıyorsa bu halk sağlığı hizmetidir. Kişinin sağlığını koruma ve geliştirmeyi bireysel düzeyde ele almak ise koruyucu hekimliktir.<ref>http://www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_3/33.html</ref>
 
Halk sağlığı ya da kamu sağlığı her zaman için bir taraftır. Tarafı her halükarda halkdan(kamu)yanadır. Çoğu zaman devletler ile büyük ilaç tröstlerinin yaptığı sağlık anlaşmaları halktan ziyade devlet ve/veya ilaç firmasının yararınadır. Üçüncü dünya ülkelerinde genellikle bu tarz anlaşmalar çokta medyaya yansımadan yapılır. Bunun önüne geçmek için toplumu bilinçlendirmek gerekir.
'''HALK SAĞLIĞI GÖRÜŞÜ'''
 
Bağlantılar
Halk sağlığı görüşü, sağlık alanında görev yapan bütün çalışanlar tarafından bilinmesi ve uyulması gereken bazı ilkeleri tanımlar. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır :
[http://www.kamusagligi.com Kamu sağlığı hakkında geniş bilgi]
[http://www.sagliksirlari.net/category/genel Genel Sağlık Bilgileri Arşivi]
 
{{tıp-taslak}}
''Sağlık hizmetlerinde halkçılık esastır'' : Sağlık, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. O nedenle, ırk, dil, din, cinsiyet, yerleşim yeri ve sosyal durum gözetilmeden herkes sağlık hizmetlerine erişebilme ve hizmetlerden ihtiyaçları olduğu kadar yararlanma konusunda eşit şansa sahip olmalıdır.
{{sosyoloji-taslak}}
 
[[Kategori:Halk sağlığı|*]]
''Kişi çevresi ile bir bütündür'' : Kişiler, fiziksel, biyolojik ve sosyal çevrelerinden etkilenirler ve bu çevreden ayrı olarak ele alınamazlar. Sağlık hizmetinin her kademesinde, hizmet verilen kişinin (sağlam ya da hasta) içinde yaşadığı çevre öğrenilmeli ve hizmette dikkate alınmalıdır.
 
''Yaşam, doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür'' : Uterus içi yaşamdan başlayarak, yaşamın her dönemi, sonraki dönemlerde kişinin sağlığını olumlu ya da olumsuz etkiler. O nedenle, sağlık personeli, hizmet verdiği kişinin önceki yaşamında karşılaştığı olayları ve kendisine yapılacak müdahalelerin onun bundan sonraki yaşamını nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır.
 
''Koruma tedaviden üstündür'' : Sağlık hizmetlerinin birinci amacı ve sağlık personelinin temel sorumluluğu, kişilerin sağlıklı yaşamaya devam etmelerini sağlamak ve hasta olmamaları için çalışmaktır. Ancak, herkesi her hastalıktan korumak olanaksızdır. İnsanlar, bütün koruyucu önlemlere karşın hastalanabilirler. İşte o zaman, hekimin ikinci görevi hataları tedavi ve rehabilite etmektir. Toplumda görülen hastalıkların ve kazaların pek çoğu, aslında, korunulabilir olaylardır. Bu hastalıkların toplumda görülüyor olması, sağlık hizmetlerinin başarısızlığı olarak algılanmalıdır.
 
''En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık ”önemli hastalık”tır'' : Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların harcanmasında ve hizmetin sunulmasında, söz konusu toplumda en sık görülen, en çok ölüme ve sakatlığa yol açan durumlara (önemli hastalıklara) öncelik verilmesi, toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesinde temel stratejidir.
 
''Hastalıkların nedenleri sosyal, biyolojik ve fizik nedenlerdir'' : Hastalıklar tek nedenli değildir. Hastalıkların ortaya çıkışlarında, biyolojik ve fiziksel faktörler dikkat çekmekle birlikte, özellikle, eğitimsizlik, yanlış inanışlar, fakirlik gibi sosyal ve ekonomik faktörler de rol oynarlar. Hastalıkların kontrolunda ve hastaların tedavilerinde bu faktörler de dikkate alınmalıdır.
 
''Kişinin hastalığı, aynı zamanda ailenin sorunudur'' : Aile bireylerinden birisinin hastalığı, ailenin düzenini, huzurunu, ekonomik ve sosyal durumunu olumsuz etkiler. O nedenle, yalnızca hasta olan ile ilgilenmek yetmez, o kişiyi tedavi ederken ailenin bütününü ele almak gerekir.
 
''Kişinin hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur'' : Bir kişinin hastalığı çevresindeki kişileri de olumsuz etkileyebilir. O nedenle, bir kişinin tedavisini yapmaması ya da kendisini hastalıklardan korumaması yalnızca o kişinin sorunu olarak kabul edilip geçiştirilemez. Ayrıca, bir toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmek için, aynı toplumda yaşayan kişiler müşterek sorumluluk ve dayanışma duygusu içinde birbirlerini desteklemelidirler.,
 
''Herkes kendi sağlığından sorumludur'' : Özellikle hastalıklardan korunmada asıl yapılacak işler, kişilerin kendilerinin alacakları önlemlerdir. O nedenle, kişiler kendi sağlıklarının değerini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdırlar. Böyle olmazsa, sağlık hizmetlerinin sunumu zorlaşır ve başarılı olunamaz. Ancak, kişilere kendi sağlıklarından sorumlu oldukları hakkındaki bilinci kazandırmak için gerekli eğitici çabayı göstermek te sağlık çalışanlarının sorumluluğudur.
 
''Sağlık hizmeti bir ekip işidir'' : Hiçbir meslek üyesi (hekim dahil) sağlık hizmetlerini tek başına veremez. Çünkü, bu hizmetler çok boyutludur, yoğundur, karmaşıktır, sürekli olmalıdır ve giderek daha da teknik uzmanlık gerektirmektedir. Ekip üyelerinin her biri kendi işlerini uygun şekilde yaptıkları zaman sağlık hizmetinin bütünü ortaya çıkar. Üyelerden biri ya da bazıları işlerini düzgün yapmazlarsa, diğerleri düzgün yapsa bile sonuç başarısız olabilir. O nedenle, sağlık ekibinin her üyesi önemlidir ve değerlidir.
 
''Sağlık hizmetleri çok sektörlüdür'' : Sağlık hizmetleri yalnızca “sağlık sektörü” (Sağlık Bakanlığı) tarafından verilemeyecek kadar geniş boyutludur. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık, eğitim, tarım, iç işleri, diyanet işleri, yerel yönetimler, finans kuruluşları, ulaştırma, sanayi gibi sektörlerin eşgüdüm içinde hareket etmeleri kaçınılmazdır.
 
''Halkın sağlık hizmetlerine katılımı esastır'' : Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında, hizmeti verenler kadar hizmeti alanların (halkın) da dikkate alınması gerekir. Eğer, halk, hizmetleri benimsemez ve tatmin olmazsa, hizmetlerde başarıya ulaşılamaz. O nedenle, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında halk ile işbirliği yapmak, onların katılımını sağlamak gerekir.
 
''Sağlık hizmetlerinde entegrasyon esastır'' : Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri birbirlerinden kesin olarak ayrılamazlar. O nedenle, bu hizmetlerin bir arada verilmesi esastır. Özellikle, erken tanı, aile planlaması, bağışıklama, beslenmenin düzeltilmesi gibi koruyucu hizmetleri tedavi hizmetleri ile bir arada ve her kademedeki sağlık kuruluşunda vermek esastır.<ref>http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/hakkinda/kavram.php</ref>
 
Halk Sağlığı'nın bazı temel ilgi alanları şöyle sıralanabilir:
1)Sağlık Yönetimi
2)Sağlık Politikaları
3)Sağlık Ekonomisi
4)Epidemiyoloji
5)Çevre Sağlığı
6)İş Sağlığı
64.892

değişiklik