"Karaylar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
bağlantı düzenlemesi
k (düzen)
k (bağlantı düzenlemesi)
Karaim kelimesinin kökeni hakkında pek çok görüş ortaya atılmıştır. "Kara" kökenin Arapça okumak, kıraat etmek anlamına gelen ve Kur'an ile aynı kök olan "Karae"den geldiği ve aynı şekilde Arapça ile aynı dil ailesinden olan İbranice'deki yine okumak anlamına gelen "Karai"den geldiği ve sadece yazılı Tora'yı, [[Eski Ahit]]'i otorite kabul ettiklerini ve genel Yahudi kitlenin benimsedikleri diğer [[Tevrat]] yorumlarını gözönüne almadıklarını ima eden bir ifade olduğu da söylenmiştir. Karay, Kara'ya mensup olan demektir ve sonundaki Arapça aidiyet eki "i" Türkçe ses uyumuna göre düşüp "y" olmuştur. Karaylar, [[İbranice]]'de çoğul takısı "im" getirilerek [[Karaim]] şeklinde telaffuz edilir.
 
Bir diğer görüşe göre 10. yüzyılda [[Bizans İmparatorluğu|Bizans]]'tan sürgün olarak [[Hazar]] ülkesine sürgüne giden ve Museviliğin Karai mezhebine bağlı olan insanlar, Hazar Devleti sınırları içinde kalan Kırım topraklarına yerleştirildiler. Hazar hakanının Musevi inancını kabul etmesiyle, Karai mezhebi, [[Kırım]]'da yaşayan Türkler arasında da yayılmaya başladı. Bu inancı kabul eden Türk toplulukları, ilerleyen yıllarda 'Karaim' adıyla anılmaya başlandılar.
 
== Geçmişleri ==
461.643

değişiklik